Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÇOK KRİTİK imza! Resmi Gazete'de Seferberlik ve Savaş Hali kararı

Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan yeni Cumhurbaşkanı Kararları, 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8510) değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÇOK KRİTİK imza! Resmi Gazete'de Seferberlik ve Savaş Hali kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÇOK KRİTİK imza! Seferberlik ve Savaş Hali kararı - 22 Mayıs tarihli Resmi Gazete ile çok sayıda önemli düzenleme ve kritik karar yürürlüğe girerken bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8510) oldu.

Alınan karar kapsamında 1990 tarihli Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü yürürlükten kaldırılırken yerine yeni yönetmelik uygulamaya alındı. Yeni yönetmeliğin yayımlanması ile sosyal medyada "Türkiye savaşa mı girecek, savaş hazırlığı mı?" yapılıyor sorularının yönetilmesine neden oldu.

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HÂLİ YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 8510)

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 8510

24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğrnin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

savas-yonetmeligi.jpg

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Devletin tüm güç ve kaynaklarını, barış halinden seferberlik ve/veya savaş haline veya bunların henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerine süratle ve etkin bir şekilde geçirebilmek için hazırlıkların yürütülmesine,

b) Barıştan itibaren, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile ilgili diğer kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan seferberlik ve savaş hali hükümlerinin uygulanma esaslarının, hazırlık ve teşkilatlanmaya ilişkin hususların, tüm kamu idarelerine, kurum ve kuruluşlara, buralardaki personele, gerçek ve tüzel kişilere verilecek görevlerin, yetkilerin, sorumlulukların ve yükümlülüklerin belirlenmesi, yerine getirilmesinin takip edilmesi ve hazırlıkların tatbikatlarda veya eğitimlerde uygulanarak denenmesine,

c) Seferberlik ve savaş hallerinin ilan ve kaldırılmasına yönelik duyuru işlemlerine,

ç) Seferberlik ve savaş hali planlaması kapsamındaki personel ve araç erteleme işlemlerine,

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

YENİ SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ...

TÜRKİYE SAVAŞA MI GİRECEK, SAVAŞ HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR?

Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından kamuoyunda büyük yankı uyanırken pek çok kişi sosyal medyada "savaş hazırlığı mı yapılıyor?" sorusununun yöneltilmesine neden oldu. 52 sayfalık yönetmelikte dikkat çeken en önemli değişiklik ise savaşa girme kararı verme yetkisinin Bakanlar Kurulu'ndan yani kabineden alınarak Cumhurbaşkanı'na verilmesi oldu.