İlklerin Şehri Uşak

İlklerin şehri olarak bilenen Uşak, pek çok doğal güzelliğe sahip olmanın yanı sıra binlerce yıllık bir tarihe sahiptir.
İlklerin Şehri Uşak

M.Ö 4000’li yıllarından itibaren Uşak yerleşim bölgesi olarak kullanılmaktadır. Geçmişe bakıldığında Hitit Krallığı egemenliği altında bulunan bölge daha sonrasında M.Ö 2500 yıllarında Luviler tarafından istila edilmiştir. İstila nedeniyle Hitit Krallığı dağılmıştır. Bölge M.Ö 1000’li yıllarda yaşanan Ege göçleri nedeniyle boğazlar üzerinden bölgeye gelen Frigyalıların egemenliği altına girmiştir. Yaşanan olayların ardından M.Ö 7.yüzyılda Lidyalılar ve Frigyalılar arasında bölünmüştür.

Tarihte Lidyalılar parayı ilk bulanlar olarak bilinmektedir. Lidyalılar tarihte Uşak ilinin batısında hakim konumda yer almıştır. Ege bölgesini yakın doğu ile bağlayan Kral Yolu zamanında Uşak sınırları içerisinden geçmekteydi. Lidyalıların hakimiyetinin yaşandığı dönemde bu bölgeden ulaşım sağlanmaktaydı.

Uşak Hakkında Tarihi Bilgi

Uşak, M.Ö 6.yüzyılda Anadolu Pers İmparatorluğu hakimiyeti altına girmiştir. M.Ö 4.yüzyılda Pers İmparatorluğu Büyük İskender tarafından yıkılmıştır. İmparatorluğun yıkılmasının ardından ilk olarak Makedonya devleti tarafından daha sonrasında da Bergama Krallığı tarafından hakimiyet altına alınmıştır. M.Ö 2.yüzyılda ise Roma İmparatorluğu bölgede hakim olmuştur. M.S 395 yılında ise Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır. Bölge yaşanan olayların ardından 700 yıl boyunca Bizans hakimiyeti altında olmuştur.

Uşak 1071 Malazgirt Zaferinin yaşanmasının ardından Anadolu’nun fethi ile 1. Süleyman Şah tarafından Selçuklu Devletine katılmıştır. Selçukluların dağılmasının ardından ise beylikler döneminin yaşandığı dönemde Germiyanoğluları bölgenin hakimiyetini almıştır. 1391 yılında Uşak Osmanoğulları’na Yıldırım Beyazıt tarafından katılmıştır. Fetret devrinin yaşandığı süre boyunca Karamanlılar hakimiyetinde kalmıştır.

1414 yılında bölge yeniden Germiyanoğlularının hâkimiyetine geçmiştir. 1429 yılında ise Osmanlı Devleti’nin toprakları arasına katılmıştır. İstiklal Savaşında özellikle oluşan oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Yuna Ordusu Komutanı olan General Trikopis merkezde bulunan Göğem köyünde esir olarak alınmıştır. 1 Eylül 1922 tarihinde Uşak işgalden kurtulmuştur. 2 Eylül 1922 tarihinde ise Atatürk ve İnönü Uşak’a gelerek burada karargah kurmuştur. General Trikopis’in kılıcı ise günümüzde Atatürk ve Etnografya Müzesi olarak kullanılan evde teslim alınmıştır. Uşak Kütahya iline bağlı idi. 15 Temmuz 1953 yılında ise Kütahya’nın sınırlarından çıkartılarak 6129 sayılı kanuna bağlı olarak il olmuştur. O günden itibaren il olarak Türkiye topraklarında yer almaktadır.