Akmonia Antik Kenti'nde cam üretildiğine dair kanıtlar bulundu

Uşak’ın Banaz ilçesi Ahat köyünün güneyindeki Asar mevkii denilen tepe üzerinde yer alan Akmonia antik kentindeki yapılan yüzey araştırmaları sonucunda bu bölgede cam üretildiğine dair bulgulara ulaşıldı.
Akmonia Antik Kenti'nde cam üretildiğine dair kanıtlar bulundu

Uşak’ta ilk defa antik dönemde cam üretildiğine ilişkin ortaya çıkan veriler Uluslararası Cam Tarihi Vakfı’nın 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi'ndeki 21. Kongresi, (AIHV21)'de sunularak Uluslararası bir platformda paylaşıldı. 


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Münteha Dinç Akmonia antik kentinin günümüzde Uşak ilinin Banaz ilçesi Ahat köyünün güneyindeki Asar mevkii denilen tepe üzerinde yer aldığını, kentin Banaz ovasının kuzey doğusunda, Burgaz dağının kuzey eteklerindeki verimli ve korunaklı bir tepeliğe kurulduğunu söyledi. 


Epigrafik bulguların kentin Geç Hellenistik Dönemden başlayarak Roma İmparatorluk Dönemi de dahil olmak üzere Uşak'ın en büyük ve görkemli antik kenti olduğunu gösterdiğini belirten Dr. Dinç kentte yapılan ilk bilimsel araştırmaların 2014-2017 yılları arasında kendisiyle birlikte Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emre Taştemür başkalığında yürütülen yüzey araştırması çalışmaları olduğunu belirtti. Dr. Dinç konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “Antik Phrygia'nın merkezinde Roma Dönemi'nde güçlü bir ticaret merkezi olarak var olan kent günümüze ulaşan arkeolojik kalıntıları ile de dikkat çekmektedir. Günümüzde ören yerinde bulunan mozaikli salon, tapınak ve tiyatrosu gezilebilen yapıları arasındadır. Kentte yapılan yüzey araştırmaları sonucunda anıtsal yapılardan küçük buluntulara kadar süren detaylı incelemeler ile ilk defa Akmonia'da Hellenistik Dönem' den Geç Antik Çağ'a kadar kesintisiz yerleşimin bulunduğu anlaşılmaktadır. Yüzey buluntuları arasında cam kap parçaları ve mimariye ait cam parçalar önemli bir grubu oluşturmaktadır. Ancak cam üretimine ilişkin üretim artıklarının bulunması kentte tespit edilen bazı formların burada üretildiğini göstermektedir. Söz konusu buluntular üzerine yapılan araştırmalardan elde ettiğimiz veriler ışığında ilk defa kentteki cam malzemenin bir ön-değerlendirmesi niteliğinde olan çalışmayı Uluslararası Cam Tarihi Vakfı’nın 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi'ndeki 21. Kongresi, (AIHV21)'de sunularak Uşak’ta ilk defa antik dönemde bir kentin cam üretimine ilişkin veriler Uluslararası bir platformda paylaşılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ile de MS 1. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar kentte cam kullanımının olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca form tipolojisindeki zenginlik ve bu formların farklı zaman dilimlerini işaret etmesi camın Akmonia’da sevilerek kullanıldığını göstermesi açısından oldukça önemlidir.” 
2014 yılından itibaren Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımlarıyla Uşak Üniversitesi, Uşak Valiliği ve Uşak İl Özel İdaresi ile Banaz Belediyesi'nin destekleri sayesinde sürdürülen çalışmaların ardından kentte yapılacak olan jeoradar ve camların kimyasal analizleri ile üretime dair verilerin artması bekleniyor.