Mobbing Nedir?

Hiyerarşik bir yapıya sahiptir iş yerinde ast üst ilişkisini bahane ederek mobbing uygulamak ciddi bir suç olarak karşımıza çıkıyor.

İPUCU 22.03.2020, 11:13

Mobbing Nedir?

Hiyerarşik bir yapıya sahiptir iş yerinde ast üst ilişkisini bahane ederek mobbing uygulamak ciddi bir suç olarak karşımıza çıkıyor.

İPUCU 22.03.2020, 11:13
Mobbing Nedir?
Mevki olarak işyerinde daha üstü olan kişilerin altında bulunan çalışanlarına rahatsızlık vermek, taciz etmek ya da huzursuzluğa neden olacak fiillere maruz bırakmak gibi psikolojik şiddet gösterme yoluyla karşımıza çıkan mobbinge uğramak karşımızda pek çok şekilde çıkabiliyor. Mobbingin ispatlanması için kuşkuya neden olan olguların yeterliliği ölçüt olarak kabul ediliyor. Alay, damgalama, aşağılama ve dışlama gibi eylemler mobbing uygulamaya örnek gösterilebilir.

Mobbing Uygulama

Bir kamu kurumunda devlet memuru olan bir kişi ya da özel sektörde çalışan bir işçinin yıldırılması, yıldırma sonucu işten ayrılmaya zorlanması, çalışma veriminin düşürülerek terfi almasına mani olunması gibi sebepler için kasten mobbing uygulayan kişilerde ruh ve sinir hastalığı kişilik bozukluğu davranışları görüldüğü gibi aynı zamanda bu kişilerin kendilerini kontrol edememesinden dolayı da bu tarz uygulamaları başvurdukları görülmektedir.

Sebepsiz baskı ve kanunda suç sayılan eylemlere uğrayan kişi o iş yerinde çalışamayacak bir duruma gelir ve bu durumun ispatlanması halinde İş Kanunu ve Yargıtay içtihatları gereği işçinin iş akdini haklı bir nedenle feshetmesi ve tazminat talep etmesi gibi hakları bulunmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından yakın zamanda verilen emsal kararda mobbing şartları oluşması için çalışanların kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edilmesine gerek olmadan kişilik haklarına haksızlık yapılmasının ve işyerinde mobbing uygulandığına dair belgelerin ileri sürülmesi yeterli olup bu durum hakkında kuşku uyandıracak olguların ileri sürülmesi yeterli olacaktır. Diğer taraftan kendisine mobing uygulandığı için sadece şikayette bulunan kişinin işyerinde mobbing uygulandığını ispatlaması gerekmez. Tam aksine davalı olan kişinin işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispatlaması gerekmektedir.

Mobbing konusu ile ilgili işverene ceza verilebilmesi için birtakım fiillerin varlığının gerçekleşmesi gerekir. Mobbingden bahsetmek için bu durumun sistematik bir hal alması gerekmektedir. Tehdit, hakaret ya da müessir fiil içerikli eylemler ile birlikte olması durumunda bu durum ceza hukuku açısından da suç unsuru taşımaktadır. Bu çok sorulan süreklilik arz etmesi ve kişiselleştirilmesi mobinge uğrama için en önemli unsurlarıdır.

Yorumlar (0)