Kök hücre bağışı nasıl yapılır? Donör olmak acı verir mi?

Toplum olarak sağlık ile ilgili bilgi sahibi olmadığımız birçok konu var. Bu konulardan en önemlisi ise Kök hücre bağışının nasıl yapıldığına dair.

İPUCU 28.11.2019, 09:08

Kök hücre bağışı nasıl yapılır? Donör olmak acı verir mi?

Toplum olarak sağlık ile ilgili bilgi sahibi olmadığımız birçok konu var. Bu konulardan en önemlisi ise Kök hücre bağışının nasıl yapıldığına dair.

İPUCU 28.11.2019, 09:08
Kök hücre bağışı nasıl yapılır? Donör olmak acı verir mi?
Öncelikle kök hücre nedir bunu inceleyelim. Kemik içindeki süngerimsi doku denilen kemik iliği kök hücre açısından zengin olduğu için önemi çok büyüktür. Kemik iliği nakli lösemi ve lenf bezi tümörü gibi hastalıklarda önemli rol oynamaktadır.

 

Kök hücre bağışı için nasıl gönüllü olunur?
Kök hücre bağışı yapılacak kişinin birinci derece yakınlarından 2 yaşından büyük ve 60 yaşından küçük olanlardan, kronik hastalığı olmayan sağlıklı kişilerden kemik iliği nakli yapılabilir. Eğer kök hücreler kemik iliğinden alınacaksa özel iğneler ile kalça kemiğinden elde edilebilir. eğer kök hücreler kan yolu ile alınacaksa cilt altı G-CSF adlı hormon enjeksiyonu ardından kemik iliğinden kana geçmeleri sağlanarak kola takılan katater ile elde edilebilir.

 

Kemik iliği ve kök hücre nakli yapılacak hasta için uygun kemik iliği ve kök hücre bulma süreci nasıl işler?
Başarılı bir naklin gerçekleştirilebilmesi için donörün DNA'sının hastanın DNA'sına en çok benzer olanının bulunması gerekir. HLA testi denilen doku ve organ uyum testinde örneğin hastanın kardeşlerinden birisi tam uyumlu ya da sadece bir bölgede uyumsuz ise donör olarak kabul edilir. Kardeşlerin HLA testlerinde uyumsuzluk bulunması halinde hastanın yakın akrabaları ve yurt içi kemik iliği bankasından uygun donör taraması yapılır. eğer yurtiçinde de donör bulunamazsa yurt dışı kemik iliği bankalarından donör aranır bütün bunlarıa rağmen uygun donör bulunamazsa nitelikli kemik iliği nakil merkezlerinde Haploidentik nakil olarak adlandırılan anne, baba veya yarı uyumlu bir kardeşten kemik iliği nakli yapılabilir.

 

HLA örneği nedir?
HLA örneği donörlerin ağız yanak içlerinden alınabileceği gibi kan tahlili ile de alınabilir. HLA örneği kemik iliği bağışında bulunacak herkeste analiz ediliz ve bu bilgiler kemik iliği bankasında elektronik ortamda saklanır.

 

Donör olmak acı verir mi?
Kök hücre bağışı yapacak kişilerin en çok merak ettiği konulardan bir diğeri de bu sürecin acı verip vermediği. kök hücre bağışında bulunmak ağrı ya da acıya sebep olan bir uygulama değildir. Aksine bir hayata dokunacak olmanın mutluluğu ile acı değil sevinç duyabilirsiniz.

Ne kadar çok bağışçı o kadar çok şans diyerek herkesi bir hayata dokunmaya ve bu mutluluğu yaşamaya davet ediyoruz.

Yorumlar (0)