Harezmi Eğitim Modeli Nedir?

MEB tarafından yürütülen bir proje olan Harezmi eğitim modeli ile öğrencilerin aldığı eğitimi hayata uygulamaları sağlanmaya çalışılır.
Harezmi Eğitim Modeli Nedir?

Öğrenciler okulda teorik eğitim alsalar da uygulama konusunda oldukça başarısızlar. İşte bu sorunu çözmek için geliştirilen bir modeldir. Sistem pilot okullarda denenmektedir.

Eğitimin İçeriği

Akademisyenler ve öğretmenlerin fikirleri ışığında geliştirilen sistemde öğrencilere ilk olarak bilgisayarda kodlama yapmak öğretiliyor. Bu sayede öğrencilerin hayal güçlerine göre üretim yapması hedefleniyor. Bu derslerde tüm branş öğretmenleri de yer alıyor. Böylece öğrenciler öğretmenlerinden yardım alabiliyor. Öğrenciler hem keşfediyor hem de öğreniyorlar. Ayrıca hayal güçlerini geliştirmeleri sağlanıyor. Öğrencilerin kendine olan güvenlerinin gelmesi de amaçlanmaktadır.

Eğitimin Merkezi Öğrenci

Bu sistemde STEM yaklaşımı belirlenmiştir. Yani Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik branşları ağırlıklı bir eğitim verilecektir. Her branştan gerekli eğitim verilerek öğrencilerin ilgi alanı ölçülmektedir. Hangi alanda bilgi almak istediğine öğrenci karar verecektir. Böylece öğrenciler küçükten uzmanlaşabilirler.

Harezmi sisteminin uygulandığı pilot okullarda yapılan çalışmadan bir örnek vermek gerekirse; öğrenciler çevre kirliliği yüzünden dünya yok olmasın diye alternatif gezegen geliştirmektedirler. Bu gezegenleri de kodlama ile üretmektedirler. Gezegende yaşanabilir tüm ihtiyaçları temin edecek şekilde projeler geliştirilmektedir.

Nerelerde Uygulanıyor?

Uygulamaya ilk olarak 5 okulda pilot olarak başlanmıştır. Şimdilerde 50 okulda 38 ilçede sistem uygulanmaktadır. Yeni olarak 13 ilde daha uygulanması hedeflenmektedir. Sistemin uygulandığı yerlerden olumlu dönüşler alınmış olması çalışmaları hızlandırmıştır. MEB tarafından yürütülen proje ile şimdilerde bu 13 okulun tespiti yapılmaktadır. Ülkenin doğusundan batısına kadar farklı yerlerde okullar belirlenecektir. Bu şekilde yavaş yavaş her yerde sistemin uygulanması hedeflenmektedir. Harezmi eğitim sistemi ile çocuklara dünya standartlarında eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Sistemin başarısı ilerleyen dönemlerde anlaşılacaktır.