Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Uşak'ta yapıldı

Zafer Kalkınma Ajansının 2018 yılı 9. Yönetim Kurulu toplantısı Uşak’ta yapıldı.
Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Uşak'ta yapıldı

Vali Salim Demir’in ev sahipliğinde, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvenç’in dönem başkanlığında Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya; Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile birlikte yönetim kurulu üyesi oda ve meclis başkanları iştirak etti.

Toplantı Zafer Kalkınma Ajansı dönem başkanı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvenç’in yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Zafer Kalkınma Ajansı dönem başkanı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvenç konuşmasında şunları söyledi:

“Sayın Valilerimiz, Sayın Başkanlarımız ve Değerli Basın Mensupları; Zafer Kalkınma Ajansının 2018 yılı 9. Yönetim Kurulu Toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü toplantımızda görüşeceğimiz gündem maddeleri:

1) 2019 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi Hakkında Bilgilendirme

2) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrıları Hakkında Bilgilendirme

3) Deneme Süresi Dolan Personelin Değerlendirme Raporları

4) 2018 Yılı Birim Ara Faaliyet Raporları ile Ajans Ara Faaliyet Raporu

5) Projelerle İlgili Talepler/Gelişmeler

6) Program İlerleme Raporları

7) İki Toplantı Arası Ajans Faaliyetleri

8) 2018 Yılı Temmuz ve Ağustos Ayı Gelir-Gider Cetveli

Toplantımızda ilk olarak 2019 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe çalışmaları hakkında Genel Sekreterlikçe yapılan hazırlıklar hakkında bilgi alacağız. 2018 yılı Kalkınma Ajanslarının yeniden yapılandırılması ve çalışmalarının revizyonu açısından önemli bir yıl oldu. Bu dönemde yapılan çalışmalara istinaden 2019 yılı çalışma programı oluşturulacak ve daha sonuç odaklı çalışmalar yapılması zorunlu olacak. Biz de Kurul olarak 2019 yılında neleri daha iyi yapabiliriz diye değerlendireceğiz.

İkinci gündem maddemizde 2019 yılı mali destek programlarının kapsamını istişare edeceğiz. İnşaallah kurumlarımızın maksimum derecede faydalanabileceği programlar ilan edeceğiz.

Diğer gündemimizde Ajansta göreve başlayan ve halihazırda görevine devam eden 4 uzman personelin 2 aylık deneme süresine ilişkin performans değerlendirme sonuçlarını görüşeceğiz.

Dördüncü gündemimiz Ajansımız tarafından 2018 yılı Ocak - Haziran ayları içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendireceğiz. Söz konusu değerlendirmeyi yaparken Ajans birimleri bazında yapılan faaliyetleri de ayrıca ele alacağız.

Diğer iki gündem maddemizde ise yararlanıcılardan gelen projelere ilişkin talepler ve projelerle ilgili gelişmeler hakkında bilgiler olacak ve uygulaması devam eden sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programının ilerleme raporunu değerlendireceğiz.

Son olarak iki yönetim kurulu toplantısı arasında Ajansımız tarafından icra edilen önemli faaliyetler ile Temmuz ve Ağustos ayı gelir-gider cetvelini görüşeceğiz.

Toplantımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olması temennilerimle sözlerime son veriyor, katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum.”

Toplantı, açılış konuşmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesiyle devam etti.