UTSO üyeleri istedi yönetim yasanın değişmesini sağladı

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) üyelerinin isteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruldu.
UTSO üyeleri istedi yönetim yasanın değişmesini sağladı

UTSO’nun internet sayfasından yapılan açıklamada, görüşmeler sonucu yapılan değişiklikle, “Kriz dönemlerinde işveren ve işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasının önün açıldığı” belirtildi.

“ÜYELERİMİZİN İSTEĞİNİ TOBB ARACILIĞIYLA BAKANLIĞA TAŞIDIK”

Açıklamanın tam metni şu şekilde: “09.11.2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete ile ‘’Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’’ değiştirildi.

“Söz konusu değişiklikle yönetmeliğin 1. Maddesinin h bendinde tanımlanan zorlayıcı sebep “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları” olarak değiştirildi.

Bu yönetmelikle zorlayıcı sebepler nedeniyle işverenler İş-Kur müdürlüklerine başvurarak 3 ayı geçmeyen sürelerde işçilerine kısa çalışma süreleri getirebilmektedir.

Önceki yönetmelikte bulunmayan "kendisinden kaynaklanmayan dış nedenler" zorlayıcı nedenler içine eklenerek kriz dönemlerinde işveren ve işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasının önü açılmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a ve TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na destekleri için teşekkür ederiz.”