Uşak Mimarlar Odası; “Millet Bahçesine devasa cami yapmak büyük israftır”

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in “Millet bahçesine; “Şehit cenazesi ve bayram namazı kılmak için geniş bahçeli büyük bir cami gerekiyor” açıklamasına Uşak Mimarlar Odası Başkanı Çağlar Samancı tepki gösterdi.
Uşak Mimarlar Odası; “Millet Bahçesine devasa cami yapmak büyük israftır”

Samancı, Millet Bahçesi projesinin bütüncül değil, bölük pörçük olduğunu, buraya yapılacak devasa caminin israftan başka bir şey olmadığını savundu.

Samancı yazılı açıklamasında; “AK Parti Uşak Milletvekili Sayın İsmail Güneş’İn yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve “Millet Bahçesi” olarak bilinene şehir merkezinde kamu arazilerinin toplam 90 bin metrekaredir” dedi.

Bu bölgenin yeşil alan olarak düzenlenmesi adına kamu arazilerinde bulunan okulların ve eklentilerin yıkılmasına rağmen, uzun süredir Uşak Halkına kazandıramadan atıl durumda beklediğini kaydeden Samancı; “Uşak kentin merkezinde yer alan ve uzun yıllardır atıl olarak değerlendirilmeyi bekleyen bu alanla ilgili Uşak Mimarlar Odası açıklamalarda bulunmuş, bu alanın kent belleği ve kentte yaşayan insanlar için ne kadar önemli olduğunu dile getirmiştir.

Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi düşünülen alan, Uşak halkına ait olup, Uşak halkının ve sivil toplum örgütlerinin görüşü alınmaksızın, bütüncül olarak ele alınmadan adeta parçalanarak, her köşesinde farklı proje inşa etmeye çalışmak uzun uğraşlarla yeşil alan olması için terk edilmiş bu alanın kaybedilmesi demektir” şeklinde kaygılarını dile getirdi.

ALANA OTOPARK’TA YAPILMAMALI

MUşak Mimarlar Odası başkanı Çağlar samancı, Millet Bahçesine cami, otopark gibi yapılmasının sakıncalarını da şöyle sıraladı:

  1. Söz konusu alan pek çok Uşaklının eğitim gördüğü ve anılarının bulunduğu özel bir yer olup, yeşil alan olarak planlanmış ve Uşak halkına yeşil alan kazandırılma sözü verilmiştir. Ancak uzun yıllar kaderine terk edilen bölgede herhangi bir projelendirme ya da çalışma yapılmamış, bu alanda cami, kamusal alan, otopark, kafeterya, kütür merkezi yapılarının yapılmasının düşünüldüğü siyasilerce sözlü olarak dile getirilmiş. Mimarlar Odası bu alanın bütüncül planla ele alınması ve yeşil alan olarak planlama çağrısını sürekli yenilemiştir.
  2. Söz konusu alanda insanların dini vecibelerini yerine getirebilmesi için bir alan düzenlenmelidir. Anacak şehrimizdeki mevcut camilerin kullanım yoğunluğu düşünüldüğünde büyük bir cami yapmak düşüncesi, israftan öteye geçemeyeceğinden kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği önem arz etmektedir.
  3. Cami gibi kutsal mekânları seçimlerinde özen gösterilmeli, park gibi insanların çok rahat ettiği alanlarda inşa edilme gereksinimi tekrar düşünülmelidir.
  4. Uşak uydu görüntülerinden anlaşılacağı üzerine şu an atıl alanda yaklaşık 500 araç park halinde olmasına rağmen Uşak kentinin trafik ve otopark sorununa çözüm olmadığı net şekilde görülmektedir. Daha önceden yine bütüncül olarak ele alınmadan ihaleye çıkarak yapılmak istenen 2 katlı otopark yer işgali ve yeşil alanın kaybedilmesinden öteye geçmeyecektir. Bu alanda düzenlenecek 800 araçlık bir otopark ise 20 bin metrekare inşaat alanı ile yeşil alanda ciddi bir tahribat yaratması söz konusudur.
  5. Bu alan söz verildiği gibi yeşil alan olarak Uşak’a kazandırılmalı, sadece cami değil, alanda neredeyse (WC mescit, kafe hariç) hiçbir beton yapı yapılmamalı, yapılacak donatılar ise mümkün olduğunca kentin yeşiline zarar vermeden Uşak halkının ihtiyaçları gözetilerek planlanmalıdır.
  6. Bu alanın ulusal yarışma projesi ile düzenlenmesi, ihtiyaçlar belirlenirken, Uşak halkı ve STK’ların görüşleri alınarak düzenleme yapılması gerekir.
  7. Millet bahçesi alanında siyasilerin değil, tüm Uşak halkının tasarruf hakkı vardır. Bu alanda yapılacak projeler siyasetten arındırılmalı, Uşak ve Uşaklının nitelikli yaşama alanına kavuşması adına hareket edilmelidir. Uşak merkezinde yer alan 130 bin metrekarelik bu alanın projelendirilmesi ve imalatı TOKİ’ye devredilmiş olup Uşak ve Uşak halkını tanımayanlar tarafından projelendirilmesi gündemde olup, bu karar, Uşak halkı için kullanışsız yaşam alanları doğuracağından yeniden değerlendirilmelidir.
  8. Kamuya ait binalar yıkılarak elde edilen arazi, bir takım tescilli yapıların yine valiliğin kullanımına verilmesi ile yine kamu alanı olmakta söz konusu alanda kullanma yasaklı alanlar oluşturmakta, aynı zamanda otopark, cami, kültür merkezi gibi yapılarla yeşil alan parçalı ve kullanışsız bir kimlik kazanmaktadır.
  9. Millet Bahçesi alanı içerisinde bulunan Uşak hükümet Konağı 2. Uluaşal Mimarlık akımının değerli bir temsilcisi olup, Uşak kent Meydanını tamamlamış ve kent tarihine 60 yılın üzerine tanıklık etmiş bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Uşak ilinde bulunan ve günümüze ulaşmış en eski sivil mimarlık örneklerinin yaşlarının 120 -130 civarı olduğu düşünülürse 60 yıldır kente bekçilik yapan bu yapının kent belleğindeki yeri daha iyi anlaşılabilir. Kamuoyunda tarihi yapı algısı her ne kadar bağdadi, ahşap Türk akal getirse de mimarlık kültürü çok uzun yıllarda kazanılan ve yapıldığı dönemin sosyolojik, kültürel ve hatta politik izlerini taşıyan modern mimarlık izlerini de kapsamalıdır. Mimari mirasa sahip çıkmak demek, sadece Osmanlı dönemi ve öncesi yapılara sahip çıkmak anlamına gelememelidir. Bu bağlamda Uşak Hükümet Konağını yıkmak, hem kent belleğine zarar verecek, Uşak kent meydanını tanımından koparacak, Uşak Hükümet Konağını yok etmenin, kentteki tarihi bir yapıyı yok etmekten farkı olmayacaktır. Uşak Hükümet Konağını yeniden işlevlendirerek korunması, kent belleğine sunamka, Uşak ve ülke ekonomisi adına faydalı olacaktır.

Mimarlar Odası uşak ve Uşak halkının daha yaşanabilir alanlara sahip olması adına bu alanla ilgili fikir ve görüşlerini sizlerle paylaşmaktan kent adına söz söyleyerek bu alanın en nitelikli şekilde kullanılması için girişimlerine devam edecektir.

(SALİH KILINÇ / HABER)