Uşak Mimarlar Odası Çay kenarı dönüşüm projesine eleştirilerde bulundu

Uşak Mimarlar Odası, Çarşamba Pazarı, ayakkabıcılar çarşısı ve eski garaj mevkiinde yapılması hedeflenen dönüşüm projesi gibi kentsel dönüşüm projelerinin en baştan ortak akılla yapılması gerektiğini ve bölgede bir yapılaşma yoğunluğu olacağını belirterek, projeler kent ve kentinin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması gerektiğini vurguladı.
Uşak Mimarlar Odası Çay kenarı dönüşüm projesine eleştirilerde bulundu

Uşak Mimarlar Odası Yönetim Kurulu imzası ile yapılan yazılı açıklamada;

Uşak Çarşamba pazarı, ayakkabıcılar çarşısı, zahire pazarı ,eski otogar, fabrikalar caddesi gibi alanları kapsayan yaklaşık 50.000.m2 lik alanda yapılması düşünülen kentsel planlama ve mimari projesi

30.10.2022 tarihinde alanda bulunan hak sahipleri ile toplantı yapılarak sosyal medya aracılığı ile görseller paylaşılmıştır.

Söz konusu alan yüzyılı aşkın bir süredir Uşak ilinin ticaret merkezi olup kent hafızasında yerinin olması bakımından oldukça hassas konumdadır. Düzenlenme fikri her ne kadar olumlu görülse ve kentin kuzeyinin ve gerçek kent merkezinin yeniden nitelikli hale getirilmesi adına çalışılması önemli bir fikir, atılım ve hizmet olsa da ;

kent gerçeklerini ele almadan yada kent de yaşayanların fikrini almadan sipariş edilmiş projeler "ben yapacağım olur" anlayışıyla atıl kalmaktan öteye gitmeyen yama projeler olmaktadır” denildi.

“Mevcut Kentsel Dönüşüm Alanı Galericiler Sitesi olmaktan öteye geçemedi

Kentsel dönüşüm alanında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Daha önceki yıllarda Kentsel dönüşüm alanında toki tarafından yapılan ve mimarlar odasınca yama proje olarak nitelendirilerek eleştirilen kentsel dönüşüm alanı her ne kadar kamu kuruluşlarının taşınması ile zoraki yaşatılmaya çalışılsa da büyük bir kısmı galericiler tarafından kullanılan bir alan olmaktan ileriye geçememektedir.

Bir bina yapmaktan öteye geçerek kenti ve kentliyi ilgilendiren büyük ölçekli projeler sadece mimari proje değil aynı zamanda kentsel tasarım projeleri olup ciddi şekilde ele alınmalı ve ortak akılla yürütülmesidir.

- 50.000 m2 ye yakın alanda proje yapılmadan ve yüklü miktarda bedeller ödenmeden ilgili sivil toplum kuruluşları ve alanda yaşayanların fikri alınmalı, projeler kent ve kentinin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmalıdır.

-Geniş alanlarda düzenlenen projeler sipariş usulü olmadan yetkin kişilerin elinde yarışma projeleri ile düzenlenmelidir.

-Kentsel tasarım ölçeğinde yapılması düşünülen projede ,yeşil alanlar, kent arterleriyle bağlantılar şehircilik ölçeğinde ele alınmalıdır.

-Yapılacak projeler ile ilgili ciddi fizibilite çalışmaları yapılmalıdır söz konusu alan da söz konusu projeyi inşaa etmek 700.000.000 ila 1 milyar ( eski parayla 1 katrilyon) bedeli bulabileceğinden yapımı yıllar süren atıl alanlar oluşmasından kaçınılmalıdır.

Projede bölgede bulunan yapı yoğunluğunun 3 kat fazlası görülüyor

Taslak proje 3 boyutlu görselleri incelendiğinde, söz konusu alanda bulunan yapı yoğunluğunun 3 katı kadar yapı yoğunluğu olduğu açık şekilde görülmektedir .

Yapı yoğunluğunun düşürülerek yeşil alanın artırılması sonucunda kamusal alanların oluşturulması ve AVM konseptinden öte kent ve kent estetiğin katkı sağlayan projelerin üretilmesi gereken bu ve buna benzer alanlarda

Projeler hazırlanmadan önce ilgili sivil toplum kuruluşları ve hak sahiplerinin görüşleri alınarak

İhtiyaç programının ortaya konması, fizibilitenin yapılması gerekmektedir.

Kentsel tasarım ölçeğinde olan söz konusu alan ve kent park ( millet bahçesi ) gibi alanlar toplumun refahını, yasam biçimini ve sosyokültürel yapısını etkileyeceği için politik çıkanlardan arındırılmalı ve yaşanabilir alanlar için bu tür alanlarda ulusal mimari proje yarışmaları ile elde edilecek projeler kullanılmalıdır. “

(SALİH KILINÇ / HABER)