Uşak İl Hıfzısıhha Kurulu kısıtlamaların birçoğunu kaldırdı.

Vali Funda Kocabıyık, başkanlığında toplanan Uşak İl Hıfzısıhha Kurulu çok önemli kararlar alarak koranavirüs kısıtlamalarına serbestlik getirdi.

GÜNCEL 03.03.2021, 10:20

Uşak İl Hıfzısıhha Kurulu kısıtlamaların birçoğunu kaldırdı.

Vali Funda Kocabıyık, başkanlığında toplanan Uşak İl Hıfzısıhha Kurulu çok önemli kararlar alarak koranavirüs kısıtlamalarına serbestlik getirdi.

GÜNCEL 03.03.2021, 10:20
Uşak İl Hıfzısıhha Kurulu kısıtlamaların birçoğunu kaldırdı.

Önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük riskli iller arasında Uşak’ın adını zikretmesinin ardından alınan kararlarda; hafta içi ve hafta sonu 21.000 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi, hafta sonları 21.00’e kadar serbest olması, Lokanta, restoran ve kahvelerin yüzde 50 kapasite ile çalışması ve düğün toplantı gibi etkinliklerin kişi başı 8 metrekarelik bir alan bırakılacak şekilde yapması gibi kararlar alındı.


 

İşte Uşak İl Hıfzısıhha Kurulu kararları:

1- Sokağa Çıkma Kısıtlamaları sırasında 01.12.2020 tarih ve 2020/54 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Karar ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararlarına yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

         Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında

Hafta içi günlerde 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

Hafta Sonlarında ise; hafta içi olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanmasına,

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesine,

3- Belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00 - 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekânda bulunabilecek masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilmesine, bu risk gruplarındaki yeme içme yerleri 19.00 - 21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine,

        Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme içme yeri için Ek2’de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,

        HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine,

4- Girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00 - 19.00 saatleri arasında çalışmasına,

5- Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde katılımın kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilmesine,

 Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımıza eDevlet kapısından İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,

6- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları etkinliklere kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum /kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,

 Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımıza (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,

7- 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri normale döndürülmüş olup, mesai saatlerinin 08.30 - 12:30 ile 13:30 - 17:30 saatleri arasında uygulanmasına

8- Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasına,

9- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.02.2021 tarih ve 3135 sayılı “Sinema salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi” ile ilgili Genelgeleri kapsamında sinema salonu faaliyetlerinin 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine,                                                

Yukarıda alınan kararların görev alanı dahilinde olan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve alınan tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.       

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı 2021/04

(SALİH KILINÇ/HABER)

Yorumlar (0)