Uşak İl Afet Müdahale Planı ve AYDES tatbikatı gerçekleştirildi

Uşak İl Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatı ile elektronik ortamda AYDES karar destek sistemi tatbikatı Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş'ın başkanlığında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Uşak İl Afet Müdahale Planı ve AYDES tatbikatı gerçekleştirildi

Uşak İl Afet Müdahale Planının güncellenmesi amacıyla ana çözüm ortağı il kurum  yetkililerinden oluşan 26 hizmet grup yöneticileri ve il koordinasyon kurulunun katılımı ile gerçekleşen masa başı tatbikatının diğer bir ayağı olan AYDES sistem tatbikatı Uşak Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş başkanlığında yapıldı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen masa başı plan tatbikatı ve AYDES uygulama tatbikatının açılış konuşmasını yapan Afet  ve Acil Durum Yönetimi Uşak İl müdürü Hüseyin Yıldırım, afetlerin hasarlarının  en aza indirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek,  “Uşak’ta yaşanabilecek bir deprem afetine hazır olmak için paydaşlarımız ile bu gün bir arada masa başı tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz sahip olduğu jeolojik, sismik ve iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kaybına sebep olan doğal afetler ile sık sık yüzleşmektedir. İlimiz birinci ve ikinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır. Adet ve acil durumlar için her türlü durumlar için hizmet ve görevler illerde il afet ve acil durum müdürlükleri tarafından ifa edilmektedir.  Uşak olarak karşılaşabileceğimiz bir afet olayına karşı hazırlıklı olabilmek adına bugün bu tatbikatımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Uşak Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş ise afetlerden önce hazırlıklı olmanın önemine değinerek, sadece afet sonrası değil afetler yaşanmadan öncede gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.