TÜİK açıkladı! Türkiye'de yaşlı nüfusu 8 milyonu aştı!

Bugün TÜİK tarafından yapılan açıklama ile birlikte yaşlı nüfusunun 8 milyon 451 bin 669 kişiye ulaştığı ifade edildi.
TÜİK açıkladı! Türkiye'de yaşlı nüfusu 8 milyonu aştı!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yapılan son açıklama ile birlikte Türkiye'deki yaşlı nüfusunun 2022 verilerinin öğrenildiği ifade edildi. Yapılan bu açıklama ile birlikte yaş gruplarının yanı sıra genel sayımlara bakıldığı zaman nüfus oranlarının nasıl dağılım gösterdiği de öğrenilmiş oldu. Türkiye'deki vatandaşların yaş yapısının değişiklik gösterdiği gibi bilgilerin gelmesi ile birlikte ortanca yaş oranı ile birlikte nüfus oranlarının illere göre gösterdiği dağılımların da belirlendiği ifade edildi. 

TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS ORANI BELLİ OLDU! 

Konu hakkında verileri açıklayan TÜİK, "Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi iken son beş yılda %22,6 artarak 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2017 yılında %8,5 iken, 2022 yılında %9,9'a yükseldi. Yaşlı nüfusun 2022 yılında %44,4'ünü erkek nüfus, %55,6'sını kadın nüfus oluşturdu." şeklinde yaptığı açıklama ile birlikte yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %12,9, 2080 yılında ise %25,6 olacağının öngörüldüğü ifade edildi. 

YAŞ GRUBUNA GÖRE ORANLAR AÇIKLANDI! 

Bununla birlikte nüfus yaş oranlarına bakıldığı zaman ise 2022 yılında 65-74 yaş aralığındaki vatandaşların yüzdesi, %64,5, 75-84 yaş aralığındaki vatandaşların yüzdesi %27,7, son olarak da 85+ vatandaşların yüzdesi ise %7,9 şeklinde belirlendiği ifade edidli. 

YAŞLI NÜFUSUNUN EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP OLDU! 

Yaşlı vatandaşların yer aldığı illerden 10 ili paylaşan TÜİK, yaşlı vatandaşların yer aldığı illere bakıldığı zaman ilk sırada yer alan ilin Sinop olduğundan bahsetti. Konuya ilişkin yapılan açıklamalara göre ülke olarak da bakıldığı zaman 184 ülke arasından yaşlı nüfus oranlarına bakıldığı zaman 66. sırada yer aldığımız öğrenildi. 

DİĞER ORANLAR DA AÇIKLANDI! 

Yukarıda verilen oranların yanı sıra TÜİK tarafından yaşlı nüfusu hakkında yapılan açıklamalar sonucunda elde edilen veriler şu şekildeydi; 

 • Yaklaşık her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunduğu görüldü
 • Türkiye'de 1 milyon 632 bin 874 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü
 • Tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Burdur oldu
 • Yaşlı fert bulunan hanelerin %57,2'sinin 3 ve daha çok katlı binalarda ikamet ettiği görüldü 
 • Okuma yazma bilen yaşlı nüfus oranı 2021 yılında %85,6 oldu
 • Eşi ölmüş yaşlı kadınların oranı, eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranının 4,2 katı oldu
 • Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2021 yılında %11,4 oldu
 • Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı 2021 yılında %11,3 oldu
 • Çalışan yaşlı nüfusun 2021 yılında %64,3'ü tarım sektöründe yer aldı
 • Yaşlılar 2021 yılında en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti
 • Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2021 yılında %3,0 oldu
 • Yaşlı bireylerin mutluluk kaynağı %59,5 ile aileleri oldu
 • İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 2022 yılında %36,6 oldu

Bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.