Trafik cezalarıyla ilgili Kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.
Trafik cezalarıyla ilgili Kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanuna göre yapılan bazı değişiklikler ve ceza miktarları şu şekilde;  

Yayalara geçiş hakkı

Yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde  bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını  kullananlara verilen 108 lira olan idari para cezası, 235 liraya çıkarılacak.

Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu  getirilecek. Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve  çıkışlarında da yavaşlayacak. Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235  liradan 488 liraya çıkarılacak.

Hurda araçlarla trafiğe çıkanlara ceza

Tescil Belgesi, Tescil Plakası almadan ve hurdaya ayrılan araçlarla  karayollarına çıkan sürücülere bin 2 lira idari para cezası kesilecek. Hurdaya  çıkarılmış araçların karayolunda sürülmesi yasaklanıyor.  Sürüldüğünün  tespitinde, sürücüsüne 2 bin 18 lira idari para cezası verilecek ve araçlar  trafikten men edilecek.  Araca mülki amir tarafından el konacak ve aracın  mülkiyeti kamuya geçecek.

Çakar lamba kullananlara bin 2 lira ceza

Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar, mevzuatta  belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara bin 2 lira  idari para cezası uygulanacak.

Sürücü, araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da ceza kesilecek.  Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlar, 15 gün trafikten men edilecek.

 Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişiklik,  işleten tarafından 30 gün içerisinde araç tescil belgesine işlettirilecek. Bunu  yerine getirmeyenler, 108 lira idari para cezasına çarptırılacak.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin  çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması halinde  bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Muayenesiz araçlarda ceza artıyor

Muayenesiz araçların trafikte kullanımını engellemek amacıyla 108 lira  olarak uygulanan idari para cezası, 235 liraya çıkarılacak. Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar ile ''emniyetsiz''  raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek.

Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi,  kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında  emniyet şeritleri ve banketleri kullanılamayacak.

Sürücüler, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda  birden fazla şerit değiştiremeyecek, tek yönlü karayollarında araçlarını ters  istikamette süremeyecek.

Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 lira idari para cezası,  trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme  veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise bin 2 lira idari para cezası   getirilecek.

Sol şeridi sürekli işgal eden kamyon ve çekici sürücülerine, bin 2  lira idari para cezası kesilecek.

Kırmızı ışık ihlalinde ehliyete el konulacak

Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren  geriye doğru bir yıl içinde ilk kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30  gün, ikinci kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, üçüncü veya daha  fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri  alınacak.

İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, psiko-teknik  değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilecek. Sürücü  belgesi almasına engeli olmadığı anlaşılanlara trafik idari para cezalarının  tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilecek.

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşanlara da ceza

Hız sınırlarında "yüzde 10-30" ve "yüzde 30 üzeri" şeklinde uygulanan  2 kademeli yaptırım, "yüzde 50'den fazlası" şeklinde 3'e çıkarıldı.

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235, yüzde 30-50 aşmada 488, yüzde  50'den fazla aşmada ise bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

İhlalin 1 yıl içinde 5 kez tekrar etmesi halinde, sürücü belgesi 1 yıl  süreyle alınacak. 5 yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci kez geri  alınanlara, "sürücü belgesi iptali" yapılacak.

Bu kişiler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının  muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına  katılarak, tekrar ehliyet alabilecek.

Spin ve drifte de ceza

Halk arasında "spin" ya da "drift" denilen; el freni çekilmesi veya  başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştiren veya kendi etrafında  döndürenler için 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60  gün süre ile geri alınacak.

Bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının  muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü belgesi  iade edilecek. Araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek, son ihlalin  gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü  belgesi ikinci kez geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

Bu kişiler, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının  muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına  katılarak, tekrar ehliyet alabilecek.

İzinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığıyla mücadele

İzinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı (korsan taşımacılık) ile  mücadele kapsamında aracı, tescil amacı dışında veya güzergah dışında  kullananlara 15 gün men ve bin 2 lira, izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu  dışında yolcu taşıyanlara 30 gün men ve 2 bin 18 lira, çalışma izni/ruhsatı  almadan yolcu taşıyanlara 60 gün men ve 5 bin 10 lira, çalışma izninin/ruhsatının  süresi bittiği halde yolcu taşıyanlara ise bin 2 lira idari para cezası  uygulanacak.

Bu fiillerin geriye doğru bir yıl içinde tekrarı halinde, idari para  cezaları iki kat şeklinde kesilecek.

Abartı egzoz kullananlara cezai yaptırım getirilecek. Yapılan  değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte  olması durumunda, idari para cezası bin 2 lira olarak uygulanacak. Araç mevzuata  uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapan Kanun Teklifinde ki bazı değişiklikler ise şu şekilde;

45 yaşından gün almamış başpolis ve kıdemli başpolisler,  gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini tamamlamaları  halinde "komiser yardımcısı" olabilecek.

Sahil Güvenlik Komutanı ve Emniyet Genel Müdürüne de  kuvvet  komutanları, Jandarma Genel Komutanı, orgeneral ve oramirallere uygulandığı  şekilde yurt dışı görev yolculuklarında, 1. sınıf üzerinden yol gideri  ödenecek.

Astsubaylığa geçiş yaş sınırı 31'den  35'e çıkarılacak

Kanuna göre, uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş yaş sınırı 31'den  35'e çıkarılacak.

Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Terörle Mücadele  Kanunu kapsamındaki suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya  yerlerini, kimliklerini bildirenlerin yanı sıra suçun ortaya çıkarılmasına veya  delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara da para ödülü verilebilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevlendirilen  birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile  kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem  merkezlerinden bilgi ve belge almaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından  yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile  kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkili olacak.

Kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde terörle mücadele  kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen  Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı  personeli, Harcırah Kanunu'ndaki, "geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami  süre" hükmünden istisna tutulacak.

Meralarla ilgili tasarruflarda asayiş yönünden daha etkin kararlar  alınması amacıyla mera komisyonunda, genel kolluk biriminde görevli bir temsilci  de bulunacak.

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da Vilayetler Birliğine  üye olabilecek.

Yabancılara kimlik numarası

Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara da yabancı kimlik numarası  verilerek, e-Devlet üzerinden yürütülen iş ve işlemlerde bu numara esas  alınacak.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında soruşturma ve operasyon sürecinin  yakalama dışındaki diğer aşamalarında yer alan personel de ödüllendirilecek.

Soruşturmalarda iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli  soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi  toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare  çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanlar da ikramiye alabilecek.

Çakmak gazı ile ilgili düzenleme

Düzenlemeyle, solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde  kişilerde bağımlılık yapabilen çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun,  çocuklara satılması veya verilmesi yasaklanıyor.

Genel kolluk hizmeti veren personele disiplin veya aylıktan kesme  cezası verilecek fiiller genişletiliyor. Şapkasız göreve çıkmak, kılık kıyafetine  özen göstermemek, uyuşturucu maddeyi özendirmek, yasal olmayan müşterek bahis  oynamak, fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da aracılık edenlerle  irtibatlı olmak ceza kapsamında alınıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik beldesi ilçe olacak.

Adıyaman merkez, Samsat, Kahta ilçeleri ve çevresinde 24 Nisan 2018'de  ve Muğla'nın Ula ilçesinde 2017'de meydana gelen depremde zarar gören  afetzedelere, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle  Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümlerine göre yardım yapılacak.