Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde En Etkin Yol "Arabuluculuk" Olacak

Uşak Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arabulucu Özkan Saruhan, 11.04.2022 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe giren Singapur Sözleşmesi hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin de imza koyduğu Singapur Sözleşmesi ile özelikle ticari konulardaki uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde en etkin ve ekonomik yolun Arabuluculuk olduğuna dikkat çekti.

GÜNCEL 12.04.2022, 10:47 12.04.2022, 10:50

Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde En Etkin Yol "Arabuluculuk" Olacak

Uşak Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arabulucu Özkan Saruhan, 11.04.2022 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe giren Singapur Sözleşmesi hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin de imza koyduğu Singapur Sözleşmesi ile özelikle ticari konulardaki uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde en etkin ve ekonomik yolun Arabuluculuk olduğuna dikkat çekti.

GÜNCEL 12.04.2022, 10:47 12.04.2022, 10:50
Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde En Etkin Yol "Arabuluculuk" Olacak

7 Ağustos 2019'da aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 55 ülke tarafından imzalanan Singapur Sözleşmesi'nin, arabuluculuk alanındaki gelişmelerde Türkiye'ye uluslararası bir boyut kazandırdığını belirten Saruhan; “Bu sözleşmenin 11.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, ticari uyuşmazlıkların hızlı, dostane ve ekonomik şekilde çözülmesine ve böylelikle uluslararası ticaretin gelişmesine olanak sağlayan, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk kapsamında imzalanan sulh anlaşmalarının, taraf ülkelerde artık başkaca bir mahkeme veya hakem kararına gerek kalmaksızın icrası mümkün hale gelmiştir. Singapur Sözleşmesi, uluslararası ticarette yaşanan ticari uyuşmazlıkların, tarafsız ve bağımsız üçüncü kişi konumunda olan arabulucu yardımı ile çözülmesinden sonra taraf ülkelerde doğrudan icra edilebilmesini mümkün kılmaktadır.

Singapur Sözleşmesi, Türkiye'yi iş dünyasında hukuki güvenilirliği güçlendirilmiş ve yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke haline getirirken, yerli ticaret firmaları ve yatırımcıları da diğer taraf ülkelerde güvence altında ticaret ve yatırım yapmasına olanak sağlıyor” dedi.

“Aynen bir mahkeme kararı gibi icra edilebilir hale geliyor”

Arabuluculuk kurumunun uygulamaya geçtiği 2013 yılından bu yana yargının yükünü büyük oranda azalttığını belirten Saruhan, "Singapur Sözleşmesi en basit haliyle, bir Arabuluculuk Anlaşmasının Singapur Sözleşmesine tabi olan ülkelerde başkaca hiçbir Mahkeme yada hakem kararı aranmaksızın hüküm ifade etmesi. Singapur Sözleşmesi ile bir arabuluculuk anlaşması taraf ülkelerde aynen bir mahkeme kararı gibi icra edilebilir hale geliyor. Bu da arabuluculuk sayesinde ilgili ülkeye güvenilirliği artırıyor.

Türkiye olarak bu Sözleşmenin tarafı olmakla, Türkiye’de ticaret ve yatırım yapacak yabancı/uluslararası şirketlere, yatırımcıya, “İstersen tahkim ve mahkeme yöntemleri dışında arabuluculuk yöntemi de var, uyuşmazlığını arabuluculuk yöntemiyle de çözebilirsin ve diğer yöntemlere göre hem zaman hem de parasal açıdan daha ekonomik bir yöntem ve gizlilik unsuru sebebiyle ticari sırlarınıza ve ilişkilerinize de zarar vermez, diyoruz. Aynı durum Türk yatırımcı ve iş adamlarının diğer taraf ülkelerdeki durumu açısından da geçerli. Onlar da aynı şekilde ticari uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin Arabuluculuk Anlaşmalarının gereği taraf ülkelerdeki yabancı firmalarca yerine getirilmezse mahkemeyle, tahkimle uğraşmaksızın, Arabuluculuk Anlaşma Belgesini o ülkede bir mahkeme ilamı gibi yasal işleme koyabilme olanağına kavuşmuş oluyorlar.

“Uluslararası ticaret hacmine olumlu katkı sağlayacaktır”

Uşak Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Arabulucu Özkan Saruhan; “Dünya’da Singapur Sözleşmesini yürürlüğe koyan ülkeler arasında Türkiye’nin ticaret hacminin çoğunluğunu oluşturan Rusya, ABD, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Singapur ve özel durumu olan İran’ da var. Özellikle bu ülkelerle karşılıklı ticari ilişkisi bulunan Türk firmaları açısından Singapur Sözleşmesi yabancı firmaların kendi firmalarına olan güveni artırmada ve Türk Şirketleri açısından da taraf ülkelerdeki firmalara güven duyma açısından olumlu etki sağlayacaktır.

Sözleşmenin uygulanmasıyla uluslararası ticaretle uğraşan gerçek ve/veya tüzel kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuğun yaygın kullanımıyla oluşacak hukuki güvenlik, uluslararası ticaret hacmine de ivme kazandıracaktır.

Singapur Sözleşmesi, ticari ve hukuki güvenlik sayesinde, uluslararası serbest ticaretin gelişimine olanak sağlayarak Türk ve yabancı yatırımcıların karşılıklı olarak kazan kazan ilkesi çerçevesinde ticari sorunlarını çözmelerinde önemli bir rol oynayacaktır.

Singapur Sözleşmesini yürürlüğe koyan taraf ülkeler, barışçıl bir yöntem olan Arabuluculuğu desteklediklerini ve taraf ülkelerdeki ticari uyuşmazlıklarda düzenlenmiş olan Arabuluculuk Anlaşma Belgelerinin güvencesi olduklarını kabul etmişlerdir.

Singapur Sözleşmesi, ticaretle uğraşan kişilere güvence sağlamak yanında sözleşmeye taraf olan ülkelerdeki uluslararası yatırımları arttıracak ve ticareti geliştirecektir.” Diyerek açıklamalarını tamamladı.

Kaynak: UŞAK GÜNDEM
Yorumlar (0)