Tasarım Merkezi bölgenin dünyaya açılan penceresi olacak

Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) İhtisaslaşma Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Tasarım Merkezi bölgenin dünyaya açılan penceresi olacak

Toplantıyı değerlendiren Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi DTS’nin Uluslararası rekabet ve gelecek için bölgeden dünyaya açılan bir pencere olacağına dikkat çekti.

DTS Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Uşak Üniversitesi DTS İhtisaslaşma Koordinasyon Kurulu toplantısı Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, Deri Tasarımcısı Simay Bülbül, Dream Design Factory (dDf) Kurucusu, İstanbul Design Week Direktörü ve EO Türkiye (EntrepreneursOrganization) Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Arhan Kayar, Japon ShimaSeiki Firması Türkiye Temsilcisi T. Aşkın Aslan, Fikriperver Kreatif Ajansı’dan Gözde Yanardağ, İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Güngördü ve Uşak Üniversitesi DTS Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

“Dünyaya Açılan Pencere Olacağız”

Uluslararası rekabet ve gelecek için tasarımın önemine dikkat çeken Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezi’nin bölgeden dünyaya açılan bir tasarım penceresi olacağına dikkat çekti. Tasarımın günümüzde her konunun merkezinde yer almakta olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programının DTS alanlarında pilot üniversitesi olan Uşak Üniversitesi, sürdürülebilir kalkınma için itici güç olarak bu alanlarda tasarımlarıyla öne çıkacak. Bugün toplantıya katılan ve Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezi ile ilgili fikirlerini paylaşan konuklarımıza teşekkür ediyorum.”dedi.

“Hedef” Sanayicileri Ortak Platformda Buluşturmak

Toplantının ilk oturumunda Simay Bülbül birikim ve deneyimlerini paylaşarak, FikriPerver Kreatif Ajansı hakkında bilgi verdi. FikriPerver Kreatif Ajansı olarak yenilikçi fikirlerle ilklere imza atarak fark yaratan projeler hazırladıklarını belirten Bülbül, grafik tasarımı, ürün tasarımı, mimari tasarım ve fikir tasarımı yaptıklarını söyledi. Ajans olarak yaptıkları çalışmaları aktaran Bülbül, Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezinin amaç ve hedefleri, hedef kitlesi, merkezin kurumsal grafik ve mimari tasarımıkonularında sunum gerçekleştirdi. Tasarım Merkezi’nin amacının tasarımcıları, akademisyenleri, girişimcileri, sanayicileri ortak platformda buluşturmak olduğunu aktaran Bülbül, “Ayrıca hedefler arasında, yurtiçi-yurtdışı işbirliklerine olanak sağlamak, AR-GE altyapılarını güçlendirmek, AR-GE ve tasarım çalışmaları sayesindeülke ekonomisine katkı sağlayarak yurtdışına bağımlılığı azaltmak, uluslararası rekabeti arttırmak, tasarım ürünlerin işlevselliğini arttırmak, geliştirmek ve yenilikçi faaliyetleri arttırmak olmalıdır.”dedi.

Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezinde mekânsal olarak materyal kütüphanesi, tasarım kütüphanesi, trend alanlar, beyin fırtınası panoları, teknoloji odaları, atölyeler, sosyal alanlar, sergi alanları, teknolojik enstalasyonlar olabileceğini ifade eden Bülbül, “Tasarım Merkezinde sosyal olarak da seminer ve söyleşiler, workshoplar, kısa süreli kardeş okul gezileri, fuar gezileri ve tasarım yarışmaları katılım danışmanlığı yapılabilir. Öğrenciler ile yapılacak olan çalışmalar sonucunda deri, tekstil ve seramik üçleme materyal projelerini sunum için düzenlenecek organizasyonlar düzenlenebilir.”şeklinde konuştu.

Yenilikçi ve Tasarım Odaklı Tasarım Merkezi

Toplantının ikinci oturumunda Arhan Kayar, Dream Design Factory hakkında bilgi vererek, Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezi’nin kuruluşuyla ilgiliizlenecek yol hakkında fikirlerini paylaştı. Türkiye’de bir ilk olacak merkez ile Uşak’ın bir tasarım kenti olacağını düşündüklerini söyleyen Kayar, “Uşak Üniversitesi’ni merkez alarak, yenilik odaklı tasarımın geliştirilmesi ve endüstride uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi amacıyla kurulacak olan “Tasarım Merkezi” ile Uşak’ı bir tasarım kenti haline getirebilirsiniz. Sürdürülebilir bölgesel kalkınma için deri, tekstil ve seramik sektörlerinin yenilikçi ve tasarım odaklı, uluslararası rekabetçi güçlerinin geliştirilmesi çerçevesinde, kümelenme temelli yaratıcı sanayi sektörünü geliştirme çalışmaları ile sektörlerin uluslararası rekabet gücünün arttırılarak, bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi, bu çalışmanın amacını oluşturmalıdır. Merkezin misyonu, gelecek referanslı, bütüncül, sürdürülebilirliği sağlayacak bir yaklaşım kullanılarak, yaratıcılığı ateşleyen cazip bir üs halinde, tasarımı Uşak kent yaşamıyla bütünleştirmek, çevreye duyarlı, verimliliği yüksek, kıt kaynakları doğru kullanmada bilinçli bir kent ve sektör yaratmak, ayrıca Uşak kentini uluslararası bir tasarım nesnesi olarak konumlandırmak, yorumlamak ve dünyaya sunmak şeklinde olmalıdır.”dedi.

Toplantıdaki son oturumda Aşkın Aslan, tekstil yazılım programları hakkında bilgi verdi. Karşılıklı fikir alışverişinin ve soruların cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi.