Sokağa çıkma muafiyeti listesi güncellendi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık Başkanlığında toplanan Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan listesinde güncellemeler yaptı.

GÜNCEL 19.01.2021, 11:32

Sokağa çıkma muafiyeti listesi güncellendi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık Başkanlığında toplanan Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan listesinde güncellemeler yaptı.

GÜNCEL 19.01.2021, 11:32
Sokağa çıkma muafiyeti listesi güncellendi

Toplantı sonuçları ile ilgili Uşak Valiliği sitesinde yapılan açıklamada; “İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli ve 20076 sayılı genelgesi ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından faaliyetin niteliğinden ötürü istisna tutulması gereken hususlara ilişkin kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilere dair liste değerlendirildi. Yeni değerlendirme doğrultusunda; Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri yer alıyor. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler kapsama gireceği duyuruldu.

Alınan kararlara uymayanlara TCK’nın 195. maddesi gereğince gerekli işlemler başlatılacak. Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara, bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında TCK’nın 206. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

İşte Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı son karar:

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

 KARAR TARİHİ :18/01/2021                                                    KARAR NO : 2021 / 01

 Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72’nci maddeleri gereği, 18.01.2021 tarihinde Uşak Valisi Sayın Funda KOCABIYIK Başkanlığı’nda olağanüstü toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Bu kapsamda;

 Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahiplerinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınmasına,

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personelin sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, ağır kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik hastalığı olan kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının (18.01.2021) ve yarın (19.01.2021) idari izinli sayılmasına,    

 Yukarıda alınan kararların görev alanı dahilin de olan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi ve alınan tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yorumlar (0)