SGK deprem bölgesinde ki borç, hak ve alacak hacizlerini tamamen kaldırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından deprem ardından da afet bölgelerinde yapılan çalışmalar doğrultusunda da birçok tedbiri de uygulayacak.
SGK deprem bölgesinde ki borç, hak ve alacak hacizlerini tamamen kaldırdı

SGK deprem bölgesinde ki borç, hak ve alacak hacizlerini tamamen kaldırdı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından deprem ardından da afet bölgelerinde yapılan çalışmalar doğrultusunda da birçok tedbiri de uygulayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kahramanmaraş merkezli depremden de etkilenen şehirlerde ki hak ve alacak hacizlerinin de kaldırılmasına da yönelik kararlar alındı.

Bu doğrultuda da bölgelerde ki toplam 251 bin 830 e-mevduat haczi sistemden de kaldırılırken bununla birlikte emekli aylık hacizlerinin de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelenmesi kararlaştırılırken ayrıca erteleme kapsamında ki borçlar sebebiyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takipleri durdurulacak, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmayacak.

Erteleme doğrultusunda da borçlar için daha önce haczedilen menkul veya gayrimenkul malları da üzerinde ki hacizlerin baki kalması sebebiyle hacizli mallar için de satış işlemleri erteleme süresince de yapılmayacakken hacizli araçların da yakalamaları kaldırılacağı belirtildi. Ertelenecek olan borçlara da 6183 sayılı kanunun 48. maddesinin de altıncı fıkrası doğrultusunda da azami 24 ay süre ile tecil faizleri alınmaksızın bu mevzuat doğrultusunda da belirtilen şartların sağlanması sebebiyle de tecil ve taksitlendirme yapılacak.

ŞARTLARI KARŞILAYAN TEŞVİKTEN YARARLANACAK

Türkiye'de de kurum da depremden etkilenen şehirlerde ki işverenlerin bu şehirlerde ki iş yerlerinde bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarına dair muhtasar ve prim beyannamelerini de 26 Mayıs 2023 tarihine kadar vermelerini ve 6 Şubat önceside yasal ödeme süresi geçmiş borçlarını ertelenen prim borçlarını da 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemeleri durumunda teşviklerden yararlanmaya devam edeceğini ifade etti.

GSS BORÇLARI 31 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS)'de kendilerine ödenen 1 milyon 786 bin 658 prim borçlarıyla beraber Temmuz 2023'e kadar da prim borçlarının son ödeme tarihinin de 31 Ağustos 2023 olarak güncellendiği belirtilirken 6 Şubat öncesinde de GSS prim borçlarına da 31 Ağustos'a kadar gecikme cezaları da uygulanmayacağı açıklandı.