Şantiye Şefliği hakkındaki taslak yönetmeliğe Uşak İMO’dan tepki

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Uşak Şubesi Yönetim Kurulu, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’e tepki gösterdi.

GÜNCEL 11.08.2022, 20:38 11.08.2022, 20:41

Şantiye Şefliği hakkındaki taslak yönetmeliğe Uşak İMO’dan tepki

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Uşak Şubesi Yönetim Kurulu, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’e tepki gösterdi.

GÜNCEL 11.08.2022, 20:38 11.08.2022, 20:41
Şantiye Şefliği hakkındaki taslak yönetmeliğe Uşak İMO’dan tepki

Basın açıklamasında; Şantiye şefliği görevinin, sadece resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kâğıt üstünde deprem ülkesinde ilgili her kurum ve kuruluşun gözü önünde sadece kağıt üzerinde kalmasının halkın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Bugün, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Uşak Şubesinde yapılan basın açıklamasını yönetim kurulu adına okuyan Başkan Ümit Alp, “Bilindiği üzere yakın zamanda şantiye şefliği yönetmeliğinin değişmesi hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından taslak bir yönetmelik hazırlandı. Bizlerde bugün ülkemizdeki yapı güvenliği açısından çok önemli bir yer teşkil eden bu konu hakkında İMO Uşak Şubesi olarak bir basın açıklaması yapmak istiyoruz” dedi.

“YENİ TASLAK İHTİYACI KARŞILAMAKTAN UZAK”

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası tarafından, güvenli yapı üretimi ve yapı üretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için şantiye şefliği görevinin düzenlenmesi hakkında kapsamlı çalışmalar yapıldığını hatırlatan Alp açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Bu çalışmalar raporlar haline getirilerek kamuoyuyla, milletvekilleriyle ve tüm ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılmıştır. Son olarak Odamızın katkılarıyla hazırlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik taslağı Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmiştir.

Bakanlık, yukarıda bahsedilen çalışmalar doğrultusunda Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte revize yapma ihtiyacı duymuş, hazırladığı değişiklik taslağını da ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmıştır. Ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanması açısından elzem bir rolü olan şantiye şefliği yönetmeliği konusunda Bakanlık tarafından yapılan çalışmanın ne yazık ki ihtiyacı karşıladığını ifade etmek mümkün değildir.

Yapılan düzenleme ile şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, inşaat alanı ile iş sayısı, farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek meslek disiplinleri gibi konularda hazırlanan değişiklikler sorunları çözmekten çok uzaktadır.

Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında güvenli yapı üretimi gelmektedir. Bir deprem ülkesi olan ve sık sık gerçekleşen büyük depremlerle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bir ülkede yaşıyoruz. Ne depreme karşı önlem alma konusunda milat olarak kabul edilen 1999 Marmara Depremleri ne Van Depremleri ne de yakın zamanda yaşanan İzmir Depremi gerekli derslerin alınmasını sağlayabildi.

İşin aslı, yaşadığımız depremlerin ve diğer afetlerin ardından gerek Odamız gerekse bilim insanları nelerin yanlış olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Günümüzde bilimin ve teknolojinin gelişimi ile yetişmiş insan gücümüzün ulaştığı seviye, deprem konusunda hiçbir bahaneyi kabul etmez noktadadır.

Deprem hasarlarının çok büyük bir kısmı inşaat hatalarından kaynaklanmaktadır. Yapı üretiminin mühendislik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli görevin şantiye şefliği olmasına rağmen usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi inşaat hatalarını, dolayısıyla deprem hasarlarını büyütmektedir.

Şantiye şefliğinin; bir yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi ile inşaatın iş ve işlemlerinin planlanmasını sağlamak gibi önemli görevlerinin yanı sıra işçi sağlığı ve güvenliğini şantiye sahasında gözetmek gibi önemli bir rolü vardır. Bugün ülkemizde her yıl iki binin üzerinde işçi iş, cinayetlerinde hayatını kaybediyorsa ve bunun büyük çoğunluğu inşaat işlerinde oluyorsa, sorun yine şantiye şefliği görevinin hakkıyla yerine getirilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Şantiye şefliği görevinin, sadece resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kâğıt üstünde kaldığı bilinmektedir. Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şefliğinin, bir deprem ülkesinde ilgili her kurum ve kuruluşun gözü önünde sadece kağıt üzerinde kalması halkın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır.

Bu sorunları çözecek önerilerimize, Bakanlığın hazırladığı taslakta yer verilmemesi Bakanlığın, yapı güvenliğine ne kadar önem verdiğinin de göstergesi olmuştur.”

“ŞANTİYE ŞEFİ TAM ZAMANLI GÖREVLENDİRİLMELİDİR”

Yaşanan tüm bu gelişmelere ilave olarak yakın zamanda meydana gelen üzücü bir olayı buradan dile getirmek istediğini kaydeden Alp, “Meslektaşımız ve Antalya’da faaliyet gösteren bir Yapı denetim şirketi yetkilisi İnşaat Mühendisi Zekeriya Mengi’nin şantiye denetlemesi sırasında saldırıya uğradığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Meslektaşımız olayın gerçekleştiği şantiyede tam zamanlı çalışan bir şantiye şefi olmadığı için ustalarla iletişime geçmek zorunda kalmış ve bunun sonucunda saldırıya uğramıştır. Odamızın defaten belirttiği üzere ‘’Her şantiye şefi sadece bir şantiyede ve tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir.‘

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte; şantiye şefliği ve idarenin görevleri, uygulanacak ilke ve kurallar, şantiye şeflerinin çalışma usulü ve ilgili idarenin görevleri gibi başlıklarda yapılması gereken değişiklikleri, yukarıda açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda Bakanlığın hazırladığı taslak üzerinden değerlendiren İMO görüşünü kamuoyunun bilgisine sunar, Şiddete uğrayan meslektaşımızın ve ailesinin yanında olduğumuzu ve faillerin en ağır şekilde cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bildiririz” dedi.

(SALİH KILINÇ / HABER)

Yorumlar (0)