Resmi Gazete'de yayımlandı! Üniversite sağlık personeli alımlarına başladı

Bugün İnönü Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre sağlık teknikeri kadrosu için alımların yapılacağı öğrenildi.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Üniversite sağlık personeli alımlarına başladı

26 Mayıs tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ilanlarına göre sağlık teknikeri alımının yapılacağı öğrenildi. Başvuru için gerekli olan şartlar ve detaylar belli oldu. 

ÜNİVERSİTE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPACAK!

İnönü Üniversitesi tarafından bugün yayımlanan personel alım ilanına göre yükseköğretim kurumlarının tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik önlisans programlarından mezun olan 29 sağlık teknikerinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuru şartları ve detaylar belli oldu. 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yayımlanan ilana göre kişilerin sağlaması gereken bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildeydi;

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ilana göre 26 Mayıs 2023 tarihinde başlayan başvuruların 9 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecektir. Başvuru dilekçesi, mezun belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve KPSS sonuç belgesi ile İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna giderek başvuruların tamamlanması gerekmektedir.