Resmi Gazete'de yayımlandı! Seçim yasakları belli oldu!

Dün YSK tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından bugün seçim hakkında alınan bazı kararlar yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Seçim yasakları belli oldu!

Yüksek Seçim Kurulu tarafından dün gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararlar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçime girebilecek olan partilerin gazetede duyurulmasının hemen ardından seçim gününe ilişkin alınan yeni kararlar da paylaşıldı. 

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI BELLİ OLDU! 

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre seçim günü sabah 06.00 ile 24.00'a kadar olan yasakları şu şekildeydi;

  • Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna, 
  • Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmuş her türlü kesici, delici veya vereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına, 
  • Oy verme günü oy verme sürelerince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kapacaüına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceğine, 

Seçim günü saat 18.00'dan sonra gelen yasaklar;

  • Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,
  • Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,
  • Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine karar verildi. 

Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girdi.