Nuri Şeker ve İbrahim Tahtakılıç adına yarışma düzenlenmesi istendi

Uşak İl Genel Meclisi 2019 yılı ilk toplantısına, Uşak’ın iki değeri adına yarışma düzenlenmesi talebi damga vurdu.
Nuri Şeker ve İbrahim Tahtakılıç adına yarışma düzenlenmesi istendi

İstanbul’da yaşayan Uşaklı Süleyman Dilsiz adlı bir vatandaş, Uşak Şeker Fabrikası’nı kuran Nuri Şeker adına girişimcilik yarışması, Kuvayı Milliye kurucularından Ahmet Tahtakılıç adına da “Vefa ödülü” verilmesi için yarışma düzenlememesini talep eden bir dilekçe yolladı.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar tarafından okutulan dilekçede şu ifadelerr aldı: 
“Her yıl meclis bünyesinde  “Nuri Şeker Girişimcilik Ödülü” ve “Ahmet Tahtakılıç Vefa Ödülü” düzenlenmesini talep ediyorum.
Toplumda aidiyet bilincinin gelişmesi ve ait olduğu topluma değer katmak için rol modeller büyük önem taşımaktadır. Rol modellerin ortaya çıkarılarak halk nezdinde ödüllendirilmesi, halkın kaynaşmasına halkın toplum adına değer yaratma heves ve heyecanını artıracağı sosyoloji biliminin gerçeklerindendir.
Bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik değerleri kapsayan her şey o milletin zenginliğidir. Üstün yararlı değerleri olan insanların ortaya çıkması o toplumun sosyal hafızası zenginlikleri demektir. 


Birçok yönden toplumsal değerleri olan Uşak’ın iki değerli şahsiyeti adına girişimcilik ve vefa ödülü verilmesi için değerli meclisinize öneride bulunmak isterim. Bunlardan birincisi Uşak Şeker Fabrikası’nı kuran Nuri Şeker adına “Girişimcilik ve İnavasyon Ödülü olabilir.
Uşak ekonomisine katkı sağlayan, ahlak, üretim, istihdam inavasyon ve ihracat gibi konularda topluma katkı sağlayan kişilerin ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır.
Peki, adına ödül koymayı düşündüğümüz Nuri Şeker kimdir?  Balkan ve 1. Dünya savaşından yeni çıkmış, sadece hububat üretiminin az miktarda yapıldığı Orta Anadolu’da halkı örgütleyerek şeker pancarı üretilmesi  ve şeker fabrikası kurulmasını sağlamıştır. T.C. nin ilk anonim şirketini kurması, Uşak için girişimci ve yenilikçi bir değeridir.
İkincisi de “İbrahim Tahtakılıç Vefa Ödülü” dür. Burada amaç, toplum değerlerini esas alan, topluma fayda sağlayan kişilerin tanıtılmasıdır. İbrahim Tahtakılıç kimdir?
Ege Bölgesinde sivil direnişten Kurtuluş Savaşı’na geçişte önemli bir rol üstlendi. Uşak Müftüsü ve 1912 de Uşak mebusu olarak görev yaptı. İzmir’in işgalinden sonra Yunanlılara karşı Salihli ve Bozdoğan cephelerini yönetti. Mondros Antlaşması sonrası “Reddi İlhak Cemiyeti”ni kurdu. Uşak’ta Kuvayı Milliye’yi kurdu. Alaşehir Kongresi 2. Başkanlığını yaptı. Savaş sonrası da ekonomik ve sosyal yaşamda aktif görev yaptı.
Her iki ödül belirlenecek şartlarla ulusal basından duyurularak duyurulabilinir. Jüri kurulur veya anketle halka sorularak ödül verilecek yarışmacılar katılabilir.”
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, “Öneriyi, bu iki tarihi şahsiyetle sınırılı tutmayıp, ilimizin bağrından çıkan diğer tarihi şahsiyetleri de kapsayacak şekilde, İl Özel idaremiz, Belediyemiz, üniversitemiz gibi kurumlarla işbirliği yaparak bu tür yarışmalar için ilerleyen günlerde meclis üyelerimizi bilgilendireceğiz” dedi.
CHP Grup Başkanı Nadi Sancar’da “Bence bu çalışma çabuklaştırarak 13. Döneme kalmadan 12. Dönem olarak bir değerlendirmeliyiz” önerisinde bulundu.