Mimarlar Odasından itiraz dilekçesi

Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yapılan İmar Plan Revizyonu tartışması bitmek bilmiyor.

GÜNCEL 06.01.2021, 20:55 06.01.2021, 21:02

Mimarlar Odasından itiraz dilekçesi

Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yapılan İmar Plan Revizyonu tartışması bitmek bilmiyor.

GÜNCEL 06.01.2021, 20:55 06.01.2021, 21:02
Mimarlar Odasından itiraz dilekçesi

Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciği Uşak Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne resmen itiraz dilekçesini verdi.

Mimarlar Odası Uşak Başkanı Mimar Çağlar Samancı, 2. Etap olarak bilinen Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yapılan İmar Plan Revizyonu hakkında ön inceleme raporuna göre itirazımızı bugün resmen yapmış bulunmaktayız” dedi.

Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği daha önce yapmış oldukları ön inceleme raporuna göre hazırladıkları itiraz dilekçesinde şu gerekçelere yer verdi:

  • Her ne kadar STK ve çalışılan alanda bulunan esnaflarla görüş alışverişi için toplantılar yapıldıysa da kent yerleşim alanının yüzde 1,5’nu kapsayacak alanda yapılan revizyon imar planı için yapılan toplantılar yetersizdir.
  • Uşak Belediyesi tarafından imar planı revizyonu resmi duyurma yöntemi olan askıya çıkma şeklinde yapıldıysa da alan içerisinde taşınmaz malı bulunan vatandaşlar detaylı şekilde bilgilendirilmemiştir. Alanın ekli krokide net bir şekilde işaretlenmemesi.
  • Alan içerisinde bulunan ayakkabıcılar çarşısı, kapalı pazar yeri ve eski garaj olarak bilinen alan planda özel proje alanı olarak bırakılmış, herhangi bir tanımlama yapılmamıştır. Uşak için büyük önem arz eden bu alanların nasıl düzenleneceği konusunda kamuoyunun bilgilendirilmemesi ve net bir planlama örneği sunulmaması.
  • 1. Etap TOKİ alanında planlamasına daha önce itiraz ettiğimiz kentle bütünleşmeyen yolların bu alana daraltılarak entegre edilmeye çalışılması, planlama ve şehircilik ilkelerine uygun olmaması.
  • Alanın planlanmasında alan içerisinde bulunan sanayi alanları yüksek insan yoğunluğu barındırmamakla birlikte konut yoğunluğunun artması sonucunda insan yoğunluğunun artması ile cami, yeşil alan, okul vb. alanların yeterli şekilde artırılmaması.
  • Daha önce sözlü olarak Uşak Belediyesi toplantısında dile getirildiği üzere alanın kendiliğinden yapılanması ve gerçekten işlevsel sürdürülebilir bir kent parçası haline dönüşebilmesi için söz konusu alanda ciddi cazibe merkezi oluşturulabilecek yaşam alanları düzenlemesi gerektiği dile getirilmiş, gerekirse Uşak Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden ve alanında uzman şehir plancılarından görüş alınması gerektiği belirtilmiştir. Plan revizyonunda bu unsurların ele alınmadığı, bu alanın dönüşmesi için emsal artışı dışında herhangi bir sosyal yaşam alanı tespit edilememesi,
  • Etap içerisinde farklı yükseklik, yoğunluk ve inşaat alanına sahip parsellerin birleşmesi sorun teşkil edebileceğinden bu alanlarda oluşabilecek hak kaybı ile ilgili gerekli çalışmanın yapılmaması.
  • Alanda bulunan küçük işletmelerin ve esnafların işyerlerinin taşınması ile ilgili planlamada herhangi bir çalışma görülmemesi.
  • Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan ayakkabıcılar çarşısının ve burada çalışan esnafların planlama ile durumlarının ne olacağı konusunda müspet bir açıklama yapılmaması.
  • Planlamaya göre, 12 metrelik yollarda bodrum hariç en çok 4 kat yapılabileceği belirtilmiş olup planlanan alanda kat yükseklerinin bodrum hariç 5 kat düzenlendiği ve bu uygulamanın planlı Alanlar Yönetmeliği 4. Bölüm, 9. Madde A bendine göre yapılaşmaya ilişkin hükümler, yol genişliklerine göre bina kat adetleri başlığında yer alan hükümlere uygun olmaması nedeni ile  planlamaya itiraz edilmektedir.

Yorumlar (0)