İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İşe iade davası şartları başında iş yerinde en az 30 işçi çalışması ve işçinin en az 6 aylık kıdemi olması gelmektedir.

GÜNCEL 22.12.2020, 13:00 25.12.2020, 12:56

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İşe iade davası şartları başında iş yerinde en az 30 işçi çalışması ve işçinin en az 6 aylık kıdemi olması gelmektedir.

GÜNCEL 22.12.2020, 13:00 25.12.2020, 12:56
İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İşe iade davalarında artık dava öncesinde ara bulucuya başvurmak zorunlu hale gelmiştir. İşe iade davası ile ilgili hükümler İş kanununda yer almaktadır. İş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmadan fesih edilmesi halinde fesihin geçersiz olması anlamında kullanılmaktadır. İşçi bu durumda işe geri dönmek için işverene başvurabilir. Elbette işe iade davasının da belli başlı koşulları ve yerine getirilmesi şartları bulunmaktadır.

İşe İade Davasının Açılma Süresi Ne Kadardır?

İşe iade davasının açılma süresi 30 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde kişilerin ara bulucuya başvurması gerekir. Arabulucuk iki farklı şekilde sona erebilmektedir. Taraflar uzlaşabilir ya da uzlaşamaz. Eğer ara bulucuk aşamasında taraflar arasında kısmen ya da tamamen uzlaşma olmazsa, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden 2 hafta içinde mutlaka işe iade talebiyle dava açılması gerekir. İşçi alacaklarında zaman aşımı süresi içinde ara buluculuk ya da dava yoluyla takibi mümkündür.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe iade davasının açılması için öncelikle dava dilekçesinin yetkili ve görevli mahkemeye sunulması gerekir. İşe iade davası açılırken sebebin mutlaka önemli bir noktaya değinmesi gerekir. Dava dilekçesine ayrıca ara bulucuk safhasının sona erdiğini eklemek gerekir. Ara bulucukta talep edilmeyen bir husus, direk dava yoluyla talep edilemez.

Haklı Nedenle Fesihte İşe İade Davası Açılabilir mi?

Haklı nedenle sefihte işe iade davası açılması mümkün olabilir. İş veren tarafından yapılan ve haklı sebebe dayanmayan fesih olması halinde bu durum söz konusudur. Feshe ilişkin şekilde şartları da yerine getirilmemişse işçinin yine işe iade talebinde bulunması söz konusu olabilir. İş veren tarafından yapılan ve şekil şartlarına ve haklı nedene dayan fesih halinde işçi işe iade talebinde bulunma hakkına sahip olmaz. İşe iade hakkında bütün detaylar İşçi Kanunda bulunmaktadır.

Yorumlar (0)