İl Genel Meclisi’nin konuğu Vali Kocabıyık oldu

Uşak İl Genel Meclisi’ne katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi’ni, ilimize ve köylerde yaşayan vatandaşlarımıza önemli katkılar sunduğunu söyledi.
İl Genel Meclisi’nin konuğu Vali Kocabıyık oldu

“YEREL YÖNETİMLER HALKA ERDEM KAZANDIRAN KURULUŞLARDIR”

Günümüzde yerel yönetimler demokrasinin temel kurumları olarak görüldüğüne dikkat çeken Kocabıyık, “Yerel yönetimler için halkın yönetime katılmasını sağlayan ve halka kendi kendilerini yönetme erdemi kazandıran en önemli kuruluşlardır diyebiliriz., yönetime katılım, hizmetlerde etkinlik, demokratik uygulamalar, özgürlük gibi demokrasinin pek çok değerinin hayata geçirildiği mekânlar olarak, yerel yönetimler toplumun demokratikleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Anayasamızın 127. Maddesi, yerel yönetimleri İl Özel idaresi, Belediye ve köy olarak tanımlarken; aynı zamanda yerel yönetimlerin temel amacının yerelde yaşayan vatandaşlarımızın mahalli, müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu belirtmiştir.

Osmanlı döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesiyle yerel yönetim sistemimize dahil olan İl Özel İdareleri, tarihi süreç içerisinde bir takım yasal değişiklikler olmuş olsa da varlığını devam ettiren Türkiye'nin ve demokrasimizin ek köklü kurumlarından biridir” dedi.

“KÖYLERİMİZE HİZMET İÇİN 2019 YILI BÜTÇESİ 83 MİLYON TL BELİRLENDİ”

Kocabıyık konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Uşak halkının seçmiş olduğu temsilciler olarak özel idaremizin en önemli karar organı olan sizler, ilimizde ve özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın başta  ulaşım ve altyapı olmak üzere yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltmek amacıyla eğitim, sağlık, tarım, çevre koruma ve imar gibi insanın doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyduğu müşterek ihtiyaçlarının karşılanması konusunda geleceğe dair önemli kararlar alarak, ilimize ve köylerde yaşayan vatandaşlarımıza önemli katkılar sunuyorsunuz.

Köylerimizin Altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik Hükümetimizce 2005 yılında başlatılan Köy-Des projesinde bugüne kadar ilimize yaklaşık 115 Milyon TL ödenek tahsis edilmiş olup köylerimizin yol ve ulaşım, su ve kanalizasyon, tarımsal sulama sektörlerindeki sorunları ve ihtiyaçları önemli ölçüde çözülmüştür.

Bu yıl da Köy-Des Projesi ödeneklerinde çok önemli bir artış yaşanarak 23,5 milyon TL İlimize tahsis edilmiştir.

2018 yılında İl Genel Meclisimizce kabul edilen 75 milyon TL'lik bütçeye ilaveten; 2017 yılı bütçe fazlası olan 7,6 milyon TL, ek ödenek olarak bütçeye dahil edilmiştir. 2019 yılı bütçe tasarımız ise 83 Milyon TL olarak hazırlanmış olup, bu ay sonuna kadar devam edecek İl Genel Meclisimizin yapacağı toplantılardaki değerlendirmeler ve görüşmeler nihayetinde son şekli verilecektir.

Bununla birlikte, merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan uygun görülenler de il özel idareleri eliyle  gerçekleştirilmektedir.  Merkezi yönetim kamu yatırımları, hem daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi, hem de ödeneklerde verimlilik ve tasarruf sağlanması ve yerelin özellikleri ve öncelikleri gözetilmesi bakımından İl Özel İdaremiz tarafından değerlendirilmektedir. Bugüne kadar eğitim, sağlık, güvenlik, gençlik ve spor, sosyal ve idari hizmetlere ilişkin bina ve tesis inşaatları Özel İdaremiz tarafından tamamlanarak ilgili Kamu kurum ve kuruluşuna teslim edilmiştir.

İl Özel İdaremiz, İl Genel Meclisimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda kuruluşundan bugüne kadar sizlerle birlikte vatandaşımıza dokunan, halkımızın refah seviyesini yükselten ve onların mutluluğunu gözeten çok önemli yatırımlar ve çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Aynı şuur ve idrakle, heyecan ve şevkle bundan sonra da Uşak’ta yaşayan değerli vatandaşlarımıza hep birlikte daha çok hizmetler, projeler ve yatırımlar gerçekleştireceğimize inancım tamdır. Bizler, yönetim kademelerinde görev yapan kişiler olarak, şehrimizin ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının ve ihtiyaçların giderilmesinde, kırsal kalkınma çalışmaları ve projelerin gerçekleştirmesinde istişare kültürümüzden yola çıkarak her konuda ortak aklı hakim kılmaya özen göstereceğiz. Uygulayacağımız kararlarda her zaman sizin görüşleriniz ve fikirleriniz bizlere ışık tutacaktır. “

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı tamamlarken görüşmeleri devam eden İl Özel İdaremizin 2019 yılı bütçe çalışmaları ve meclis toplantılarının ilimiz ve vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, İl Genel Meclisimizin 12. dönem siz değerli üyelerine meclis çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerken, geçmiş dönemlerde bu mecliste görev yapan ve ebediyete intikal eden üyelerine Yüce Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı ömürler diliyorum.