Cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar Resmi Gazete'de yayımlandı!

18 Mart tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar YSK tarafından yayımlandı.

GÜNCEL 18.03.2023, 09:16

Cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar Resmi Gazete'de yayımlandı!

18 Mart tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar YSK tarafından yayımlandı.

GÜNCEL 18.03.2023, 09:16
Cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre Cumhurbaşkanı adaylarının alabilecekleri yardımlar açıklandı. 

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ ALABİLECEĞİ YARDIMLAR YAYIMLANDI! 

Resmi Gaze'de konu ile ilgili maddeler ve maddi yardımlar hakkında detaylar şu şekilde verildi; 

1) Adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamazlar. 

2) Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından berlilenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmi Gazetede yayımlanır. 

3) Her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdi yardım miktarı, her bit tur için en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını geçemez. Alınan bağış ve uyardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez. 

4) Seçimlerde şeffaflığun dağlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kuruklunca belirlenecek tutarın üzerindeki nakdi yardımlar adayların "Seçim Hesabı" olarak kendileri adına açtıracakları bir banka hesabına yatırılır. Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek tutarın altında kalan nakdi yardımlar ise mekbuz karşılığında alınır ve seçim hesabına yatırılır. Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılır ve başka bir amaç için tahsis edilemez. 

5) Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik edilen listelere kaydedilir. 

6) Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna sunulur. Yülsek Seçim Kurulu bir ay içinde, seç,m hesaplarını inceler ve varsa usuldüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılığ aşılmadığını tespit eder. Bu aşamada tespit edilen eksiklerin giderilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylara uygun bir süre verilir. Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilir. Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştaydan ve gerekli görülen diğer ilgili kamı kurumlarından yardım alabilir. 

7) Yüksek Seçim Kurulunca yapılan inceleme sonuçları kesin olup, incelemenin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilan edilir. 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Mal bildirimi yapmak isteyen kişiler için son gün 23 Mart olduğu öğrenildi. 

Yorumlar (0)