Çevre Bakanlığı deprem bölgesinde personel sayısını artırdı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı afet bölgelerinin dönüşümü için personel sayısını artırma kararını yayımladı.
Çevre Bakanlığı deprem bölgesinde personel sayısını artırdı!

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından afet riski altında alanların dönüştürülmesi için personel sayısını artırma kararı aldığı duyuruldu. Sözleşmeli personel alımı için kadrolarda personel sayısını artırdığı yönünde açıklama gelmesinin ardından ise bu sayının 895'e yükseltildiği öğrenildi. Konu hakkında yayımlanan karara göre kadrolar başlıca şu şekilde verildi; Mühendis, Mimar, Şehir ve Bölge Planlayıcısı, Avukat, Uzman 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ UYGULAMALARINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA ESASLAR 

5.11.2012 tarihli ve 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Afet Riski Altındaki Alanların Döüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların başlığında yer alan "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA" İBARESİ "ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA" şeklinde değiştirilmiştir. 

Alınan bu karar ile birlikte kadrolarda pozisyon sayısının artırımına göre Mühendis sayısının 542'ye, Mimar sayısının 110'a, Şehir ve Bölge Plancısının 102'ye, Avukat'ın 76'ya Uzmanın ise 65'e yükseldiği bölgelikle Bakanlık tarafından afet bölgesine çalışacak olan personel sayısının 895'e yükseltildiği Resmi Gazete'de yayımlanmış oldu.