Belgesi olmayan Uşak’ta emlakçılık yapamayacak

Uşak Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ve Uşak İnşaatçılar Esnaf Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda, emlak ve gayrimenkul alım satımını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliklerle ilgili bilgilendirildi.
Belgesi olmayan Uşak’ta emlakçılık yapamayacak

Uşak İnşaatcılar esnaf Odası’na kayıtlı 90 emlakçı hakkında düzenlenen toplantıda; Uşak Ticaret İli Müdürü Abdulhafiz Bozdağ ve memur Bekir Yılmaz, Uşaklı emlakçılara, yönetmelikte yapılan değişiklikle yeniden belirlenen kural ve kaidelerle artık herkesin emlak alım satımı yapamayacağını anlattı.

Uşak Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına Birlik Başkanı Atalay Savaş da katıldı.


Toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Uşak İnşaatçılar Esnaf Odası Başkanı Önder Candoğan, üyelerine şöyle seslendi: “Emlak komisyonuna sınırlama getirilen ve gayrimenkul ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliği 5 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak.Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi 5 yıl geçerli olacak.

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

Yetki belgesi, aranan şartlara uygunluk teşkil eden işletmelere verilecek. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için aranan şartlar ise şu şekilde:

a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

b) Meslek odasına kayıtlı olunması,

c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato ilan etmemiş olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. “