Belediye ilk defa atanmak üzere Zabıta ve İtfaiye Eri personel alım ilanını yayımladı!

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre ilk defa atanmak üzere Zabıta ve İtfaiye Eri alımının yapılacağını duyurdu.

GÜNCEL 17.03.2023, 13:14

Belediye ilk defa atanmak üzere Zabıta ve İtfaiye Eri personel alım ilanını yayımladı!

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre ilk defa atanmak üzere Zabıta ve İtfaiye Eri alımının yapılacağını duyurdu.

GÜNCEL 17.03.2023, 13:14
Belediye ilk defa atanmak üzere Zabıta ve İtfaiye Eri personel alım ilanını yayımladı!

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanına göre ilk defa atanmak üzere memur alımlarının gerçekleştirileceği ifade edildi. İlanda gerekli olan başvuru şartları ve detaylarına yer verilirken, ilanın yayımlanma tarihinden itibaren başvuru tarihleri de açıklandı. 

BELEDİYE MEMUR ALIM İLANINI YAYIMLADI! 

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan bu personel alım ilanına göre alım yapılacak olan kadrolar ve nitelikleri şu şekilde verildi;

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

Yayımlanan ilana göre başvuru yapmak isteyen kişiler için sağlanması gereken başvuru şartları şu şekilde verildi; 

Genel Başvuru Şartları 

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak gerekmektedir. 

Özel Başvuru Şartları 

a. İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

f. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER 

Yukarıda verilen başvuru şartlarını sağlayan kişilerin bir bakıma bu şartları sağladığına dair belgelerini Belediyeye sunması gerekmektedir. Samsun Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre başvuru esnasında teslim edilmesi gereken belgeler şu şekildedir; 

  • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi, 
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı (1 adet),
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, 
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

17 Mart tarihinde yayımlanan bu personel alım ilanına göre 24.04.2023-28.04.2023 tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresi üzerinden mesai saatinin sonuna kadar başvurular tamamlanabilmektedir. 

Yorumlar (0)