Baro seçimlerinde gayriciddilik güvensizlik ve kabalık tartışması

Uşak Barosu seçimleri öncesi iki aday arasında yapılması planlanan ön seçim, avukatlar arasında gerilime ve sert suçlamalara neden oldu.
Baro seçimlerinde gayriciddilik güvensizlik ve kabalık tartışması

Uşak Barosu’nun 20 ve 21 Ekim tarihleri arasında yapılacak baro başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri neticesi mevcut başkan Av. Gürcan Sağcan ve yardımcısı Serap Ergun Bitgin adaylıklarını açıklamışlardı. Adayların anlaşması üzerine resmi olmayan bir ön seçim yapılması ve buradan galip çıkan tarafın gerçek seçimlere tek aday olarak gitmesi konusunda baro üyeleri arasında görüş birliğine varılmış, yine deneyimli avukatlardan Muhterem Sayan, Ayşe Aygün ve Tevfik Şahan’dan oluşan bir ön seçim komisyonu oluşturulmuştu.


 

Ancak ön seçim komisyonu tarafından belirlenen ön seçim yöntemine karşı çıkan Sağcan, sosyal medya hesabından ön seçimi kabul etmediğini ve doğrudan aday olduğunu duyurdu. Sağcan, bu açıklamasında maç oynanırken oyunun kuralının değiştirildiğini, ön seçim kuruluna güvenmediğini ve sağlıklı bir ön seçim yapılmayacağını iddia etti.

Uşak Barosu ön Seçim Kurulu Üyesi Avukat Muhterem Sayan’da yine kendisine ait sosyal medya sayfasından Sağcan’ı, nezaketsiz ve kaba davranmakla suçlayarak, seçimden kaçmak için bahane ürettiğini iddia etti ve kurulun tüm üyelerinin istifa ettiğini duyurdu İşte Sayan’ın sosyal medya sayfasındaki birbirinden ilginç açıklamaları:

Değerli meslektaşlarımız!

“Ön seçim kurulumuz 20 21 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Uşak Baro Başkanlığı seçiminde aday olacak arkadaşın belirlenmesine yönelik olarak yapılması kararlaştırılan ön seçimde seçim günü doğrudan ve şahsen Sandığa giderek oy vermenin yanında 11.9.2018 tarihinden sandıkta şahsen oy verme işleminin başlayacağı 14.09.2018 günü saat 13 e kadar geçerli olmak üzere ön seçim tarihinde il dışında olacak olan arkadaşların da tercihlerini belirleyerek ön seçime daha çok kişinin katılımını sağlamak amacına yönelik olarak  daha önce Ön Seçim Kurulu üyesi Avukat Muhterem Sayan'ın kaşesi ile kaşelenmiş Oy pusulasını yine kaşelenmiş olan oy zarfını koyarak Bu zarfı da ikinci bir zarfa koyup bu üst zarfa adını soyadını yazarak ve zarfı açılma yerinden imzalayarak ön seçim kurulu üyelerinden herhangi birinin bürosunda oyunu kullanması bu zarfların oy sayma gününde katılanların huzurunda üst zarf açılarak içindeki oy zarfı açılmadan sandığı atılmak suretiyle diğer zarflarla karıştırılarak oy vermelerini olanaklı haline getirilmesi usulünü benimsemiştir.

Bu yönde de açık iletişim araçları ile duyurumuz yapılmıştır Ancak ön seçime aday adayı olarak katılacak olan Av. Gürcan Sağcan:

“Değerli Meslektaşlarım yapılan seçim bir ön seçimdir Bu seçimden çıkacak aday uşak barosu gibi büyük bir meslek örgütünün yönetecektir Daha önce yaptığımız toplantıda Serap Hanım tarafından ısrarla teklif edilen ön seçim kurulu üyelerinin bürolarında zarfla oy kullanma yöntemini kabul etmedim Çünkü sandıkta değil de ön seçim kurulu üyelerine teslim edilecek oylama usulünün uygulamada büro büro Dolaşık Oy toplamaya dönüşü bileceğini düşündüm zaten demokratik seçim yöntemleri içerisinde de böyle bir uygulama yoktur ön seçimin Mazereti olanlar düşünülerek 2 gün olarak yapılmasına karar verilmesine rağmen bana bilgi verilmeden zarf teslim ederek üyelere teslim edilerek oy kullanılacağını ilan edilmesini gayri ciddi buluyorum zarf ile oy kullanılmasını kabul etmiyorum maç başladıktan sonra Kural değiştirilemez bu ön Seçim Kurulu'na güvenmediğim den sağlıklı bir ön seçim yapabileceklerini inancım yoktur takdiri siz değerli meslektaşlarıma bırakıyorum. Saygılarımla Avukat Gürcan Sağcan” şeklinde duyuruda bulunmuştur.

Seçim öncesinde yanlış anlamalara mahal vermemek ve genel yarar gözeterek sessiz kalmayı ve yaşananların yorum ve takdirini kıymetli meslektaşlarımıza bıraktık. Ancak kurulumuzun seçim malzemesi yapılması ve haksız ithamların sürmesi karşısında aşağıdaki açıklamayı yapmayı da gerekli gördük Avukat Gürcan Sağcan’ın pusula ile oy kullanmaya ilişkin itirazını kurulumuza iletmesi üzerine aynı gün saat 18 de Uşak Barosu hizmet binasında ön Seçim Kurulu'nun seçen arkadaşların ve özellikle her iki aday adayının da katılacağı bir toplantı çağrısı acilen yapılmıştır. Bu toplantıda Kurulu'nun çekilmesi veya yeni bir kurul oluşturulması veya Pusula yöntemi ile oy kullanma kararını kaldırma kaldırılması dahil her türlü Tartışmaya açık olduğumuzu ve hazır olduğumuzu da açıkça beyan ettik bunu her iki başkan aday adayına da ilettik.

Ancak başkan aday adayı Av. Gürcan Sağcan, bu çağrımıza olumlu ve olumsuz bir yanıt vermediği gibi saat 18 acilen yapılan toplantıya gelmemiş kendisine yapılan Aramalara da cevap vermemiş ve Telefonunu kapatmıştır. Bunun üzerine Av. Rıza Albayın da bir kez de ben konuşayım demesi üzerine bu görüşmenin sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.Bir sonraki gün Av. Rıza Albay’ın  görüşme sonucunu kendisinden beklenirken aday adayı olan Av. Gürcan Sağcan, sosyal medya aracılığı ile başkan adayı olduğunu açıklamıştır. Ön seçim kurulu üyeleri avukattır. Zarfları bizzat gelerek oy verecek arkadaşlarımızda avukattır. Avukatın efendisi olmadığı gibi kölesi de yoktur Hiç bir avukatın diğer avukattan bir üstünlüğü ve ayrıcalığı da yoktur avukatların mesleklerin gereğinden doğan vazgeçilmez onurlu ahlaklı ve adil olma gibi temel sorumlulukları vardır kimsenin yönlendirmesine göre değil, kendi inançlarına göre hareket ederler.

Ön Seçim Kurulu'nun diğer adayın seçim kurulu gibi çalıştığı iddiası, onur kırıcıdır. Sadece daha fazla arkadaşımızın tercihinin belirlenmesine yönelik olarak ve hiçbir art niyet olmaksızın kurulumuzca alınan yukarıda anılan karar karşısında ön seçim Kurulu'na güvenmediğini ve kurulun adil bir seçim yapamayacağını beyan ve ima etmek başta  oy verecek avukat arkadaşların seçme yeterliğine yönelik nezaketsizlik, kurulun yanlı davranacağını dair iddia ise baro başkan adayına yakışmayacak ölçüsüz bir kabalıktır veya ön seçimden kaçmanın basit bir bahanesidir Seçime katılacak olan aday adayının açık güvensizlik beyanı karşısında bu görevde kalmaya devam ettirmek ise açık bir arsızlık olacaktı Bu nedenle arsızlık yapmadık ve ön seçim kurulu olarak fiili durum nedeniyle görevimizin sonlandığını belirtmekle yetindik .Hal böyleyken kurulumuza yönelik haksız ithamların ve kurulun seçim malzemesi yapılmasının sürdürülmesini kabul etmediğimizi seçim yapılsaydı yanlı davranacağımızı yönündeki iddiaları onur ve hasiyetimize yönelik bir saldırı olduğunu ve kesin bir dille reddettiğimizi beyan ediyor değerli meslektaşlarımızın takdirine saygıyla sunuyoruz.”

Av. Muhterem Sayan, Av. Ayşe Aygün, Av. Tevfik Şahan

Uşak Barosu ön Seçim Kurulu Üyeleri