Alkol ve tütüne düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararlarına göre tütün ve alkol ürünlerinin satış belgelerine süre düzenlemesinin geldiği öğrenildi.
Alkol ve tütüne düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan karara göre Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik konusu hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamalara göre Bakanlık tarafından faaliyetlerine devam etmek isteyen satıcıların süre uzatım işlemlerini hakkında artık Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilerinin olabileceği ifade edildi. 

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu hakkında yönetmelik hakkında detaylar Resmi Gazete'de şu şekilde verildi;

"MADDE 1- 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Birinci fıkrada hüküm altına alınan süre uzatım işlemi süresinin mücbir sebep hallerinde ertelenmesine ve/veya ek süre verilmesine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür." 

Konu hakkında detaylarda belirttiği üzere satış belgelerine ilişkin süre uzatım işlemi için belirlenen söz konusu dönemin mücbir sebep hallerinde ertelenmesine veya ek zaman verilmesine Bakanlık tarafından yetkisi olmasının kararlaştırıldığı açıklandı.