AK Parti Kadın Kolları Kadına şiddete turuncu çizgi çekti

AK Parti Uşak Kadın Kolları, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla açıklama yaptı ve çeşitli etkinlikler düzenledi.
AK Parti Kadın Kolları Kadına şiddete turuncu çizgi çekti

AK Parti Uşak Milletvekili Dr. İsmail Güneş’in de destek verdiği yürüyüş ve diğer etkinliklerde basın açıklması yapan AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı İlknur Ertuğrul, insan haklarının, kadınlar, çocuklar, anneler ve babalar başta olmak üzere herkes için önce ailede başladığını belirtti.

Uşak Belediye Binası önünde toplanan Uşaklı kadın kollarına Vekil Güneş’in yanı sıra Merkez ilçe Başkanı Mehmet Bayar ve diğer yöneticiler de destek verdi.. Belediye önünde kurulan tahtaya AK kadınlar; “Kadın mutluysa toplum mutludur”, “Kadın annedir, kadın eştir” gibi yazılar yazarak elleri ile turuncu baskı yaptılar.

AK parti Uşak Milletvekili Dr. İsmail Günes de tahtaya elinin izini bıraktıktan sonra, “Kadına şiddet uygulayana şamar geliyor” diye turuncu elini göstererek espri yaptı. Atatürk Anıtı önüne kadar yürüyen AK kadınlar adına burada bir basın açıklaması yaptı.

Dünyada, kadına yönelik ve aile içi şiddetin hala yaygın şekilde devam ettiğine dikkati çeken Ertuğrul, "AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Ertuğrul, medeniyetlerinin yüzyıllar boyunca aktardığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinde, kadına ve kız çocuklarına uygulanan kötü muameleyi görmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayırmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hazreti Peygamber'in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak gerekir. 'İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.' Kadın erkek ayrımı yapmadan bir yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların şiddete karşı korunması ve yasalarla güvence altına alınmasının önemine işaret eden Ertuğrul, Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliğini temin etmek adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atarak hem de mevzuatında köklü değişiklikler yaparak kadınların güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağladığını ifade etti.

Ertuğrul, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren, kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri için kolaylaştırıcı düzenlemeler getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yaptı. Kadınlar aynı anda ailede, işte ve siyasette ve daha nice birçok alanda özne ve aktör olarak varlık göstererek her alanda iradelerini ailenin ve toplumun yararına kullanıyorlar. Bulundukları her pozisyonda yalnızca cinsiyet temelinde bir temsil durumunda kalmadan, kadın olduklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Hayal ettiklerinin yalnızca kendi yararına olmadığını, ailesinin ve içinde yaşadığı toplumun da yararına olduğunun bilincinde hareket ediyorlar."

Ertuğrul, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir" anlayışıyla gösterdiği özverinin, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için başta erkekler olmak üzere toplumun tüm bireyleri tarafından ortaya konulması gerektiğini vurguladı.