15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü

Uşak Ticaret İl Müdürlüğü, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak tüketicilerin bu anlamlı gününü kutladı.

GÜNCEL 14.03.2019, 14:43 15.03.2019, 10:16

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü

Uşak Ticaret İl Müdürlüğü, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak tüketicilerin bu anlamlı gününü kutladı.

GÜNCEL 14.03.2019, 14:43 15.03.2019, 10:16
15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü

Uşak Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere Anayasamızın 172. Maddesindeki “Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” Hükme istinaden hazırlanan 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”un Amaç başlıklı 1. Maddesinde “Bu Kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” İfadesi ile tüketicilerin aydınlatılmasının ve bilinçlendirilmesinin Tüketici Mevzuatının önemli ilkelerinden biri olduğunu açıkça vurgulamaktadır.

Türkiye genelinde yeniden yapılandırma sonucunda oluşturulan 211 adet Tüketici Hakem Heyeti uzman ve tecrübeli personeli ile tüketicilerimizin tüketici işleminden kaynaklanan sorunlarının hızlı, etkili ve tamamen masrafsız çözümü için mesai harcamaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerimiz parasal sınırımız olan  8.480,00- TL ye kadar olan her türlü tüketici uyuşmazlığının tek görevli ve yetkili merciidir. Bu sınırın üzerindeki uyuşmazlıklarda görev ve yetki Tüketici Mahkemelerine aittir. Bünyesinde hem esnaf ve tacir temsilcilerinin hem de tüketici temsilcilerinin yer aldığı Tüketici Hakem Heyetleri bir yönüyle idari bir yönüyle adli bir görev ifa etmekte, mahkemelerimizin tüketici uyuşmazlığı niteliğindeki iş yükünün hafifletilmesinde olağan üstü bir rol üstlenmektedir.

Aynı zamanda gerek 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gerekse 4703 sayılı Ürün Güvenliği Kanunu kapsamında İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen denetimlerle sağlıksız, güvensiz ve kalitesiz ürünlerin tüketicilerimizin can ve mal güvenliğine yönelik risk oluşturmasının önüne geçilmekte, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimizle tüketicilerimizin mal ve hizmetlere yönelik kalite beklentileri ile satıcı ve sağlayıcıların tüketici memnuniyetine yönelik ilgileri teşvik edilmektedir.    

2018 yılında Kaymakamlıklarımız bünyesinde faaliyet gösteren ve başvuru sayısı açısından verimli olmayan İlçe Tüketici Hakem Heyetleri kapatılarak tüm başvuruların İl Tüketici Hakem Heyetimize yönlendirilmesi sağlanmış, bu şekilde uzman Raportör ve bilirkişi temininde sıkıntı yaşayan Kaymakamlıkların iş yükü azaltılarak kararların kariyer meslek mensubu Raportörlerimiz vasıtasıyla hazırlanmasının yolu açılmış, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına imkan yaratılmıştır.

Tüketici uyuşmazlığı başvurularının tamamen ücretsiz olduğunu, uyuşmazlığın özelliğine göre bilirkişi görevlendirmesi yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bilirkişi ücretlerinin Devletimizce karşılandığı bilinmelidir. Yönetmelikle 6 aya kadar karar verme süresi tanınan Hakem heyetimizde başvurular ortalama 3 ay içinde çözüme kavuşturulabilmektedir.

2018 yılında Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına toplam 3.055 adet başvuru yapılmış olup tamamı karara bağlanmıştır. Toplam başvurudan 2.035 (%70) adeti tüketici lehine 884 (%30) adeti tüketici aleyhine sonuçlanmıştır.

Tüketici Hakem Heyetlerimize;

Ticaret İl Müdürlüğümüze gelerek dilekçe ile,

e-Devlet TÜBİS (Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi) yoluyla;

Alo175 Tüketici İletişim Hattı üzerinden başvuru yapılabilmekte başvuru aşamaları e-Devlet üzerinden takip edilebilmektedir.

Tüketici işlemi gerçekleştirilirken fiş ya da fatura ve varsa garanti belgesi ile sözleşmenin tarih yazılı ve imzalı birer suretinin alınarak saklanması hak arama aşamasında Tüketicilerimizin işini kolaylaştırmaktadır. Mesafeli satışlarda (internet veya televizyon) kurumsal ve güvenirliği bilinen firmalardan alışveriş yapılması birçok tüketici mağduriyetinin önlenmesinde oldukça önemlidir.

Tüm tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü, 14-21 Mart Tüketiciler Haftasını kutlar, sağlıklı ve güvenli alışverişler dilerim. “ 

Yorumlar (0)