12. EGE KADIN BULUŞMASI

Bu yıl on ikincisi düzenlenen Ege Kadın Buluşmasında ortaya çıkan sonuç bildirgesi ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Uşak Şubesi Toplantı Salonu’nda basın mensuplarıyla paylaşıldı.
12. EGE KADIN BULUŞMASI

Ege Kadın Buluşması’nın kadın ve çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın emeğinin değerlendirilmesi alanlarında ulusal, bölgesel ve yerelde çalışma yapan sivil toplum örgütlerinden oluşan bileşenlerinin katılımı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Afyonkarahisar Şubesi ev sahipliğinde 27 -28 Ekim tarihinde 12. Ege Kadın Buluşması gerçekleştirildi.

Ege Kadın Buluşması’nın kadın ve çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın emeğinin değerlendirilmesi alanlarında ulusal, bölgesel ve yerelde çalışma yapan sivil toplum örgütlerinden oluşan bileşenlerinden 160 temsilcinin katılımı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Afyonkarahisar Şubesi ev sahipliğinde 27-28 Ekim tarihinde 12. Ege Kadın Buluşması gerçekleştirildi.

Katılımcıların verdiği önergeler üzerine yapılan oylamada 13.Ege Kadın Buluşması’nda Koordinatörlüğe Av. Ezgi Sağcan seçildi. Sonuç bildirgesini okuyan  Ege Kadın Buluşması Uşak İl Sekreteri Hatice Atalan toplantı hakkında şu bilgiler verdi: “ Söz yetki ve Karar mekanizmalarında  kadın temsilini arttırmak, Yerel yönetimlerde kadın-erkek eşitliği birimi,  Kadın-erkek eşitliği komisyonu, Kent konseyleri kadın meclisi, kadın danışma merkezi,  sığınma evi, kadın odası, semt  evi vb. hizmetlerin bölgemizdeki tüm illerde ve ilçelerde kurulması için çalışmak,bu kurumların kurulup geliştirilmesi için  yerel yönetimlerle işbirliği yapmak,

Ege Bölgesinde tüm il ve ilçelerin  “Kadın Dostu Kent”  ünvanını alması ve kadın dostu kent hizmetlerinin tüm kadınları kapsayacak şekilde gerçekleşmesi için demokratik baskı ve ortak çalışmalar  yapmak.

Bölgemizde bağımsız kadın örgütlerinin sayısını arttırmak ,

Çeşitli alanlarda var olan kadın örgütlenmesini geliştirmek,

Tüm illerde kadına yönelik şiddete karşı en  geniş kadın dayanışmasını sağlamak ,

Baro Kadın Hakları Merkezleri ve ilgili kuruluşlar ile  işbirliği ve güç birliği   yapmak,

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında Üniversite desteğinin arttırılması,  Kadın örgütleri ile üniversiteler arasında bir köprü olan Üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezleri ile ortak çalışmalar yapmak”