Yaşlılık aylığı almak için gereken şartlar

65 yaş ve üstünde olup da herhangi bir geliri olmayan ve muhtaçlık geliri olarak belirlenen düzeyin altında bir gelire sahip olanlar devlet tarafından sağlanan yaşlılık aylığı almaya hak kazanır.

EKONOMİ 07.04.2019, 11:24

Yaşlılık aylığı almak için gereken şartlar

65 yaş ve üstünde olup da herhangi bir geliri olmayan ve muhtaçlık geliri olarak belirlenen düzeyin altında bir gelire sahip olanlar devlet tarafından sağlanan yaşlılık aylığı almaya hak kazanır.

EKONOMİ 07.04.2019, 11:24
Yaşlılık aylığı almak için gereken şartlar

Yaşlılık aylığı belirli bir yaşın üzerinde olup da çalışamayacak olan ve da bir geliri olmayanlara yardım etmek için düzenlenmiş bir uygulamadır. Kişinin ailevi şartları, genel olarak mali durumu, sağlık sorunları ve diğer özellikleri incelenir ve aylığı alıp alamayacağına karar verilir. Burada önemli olan nokta devlete bildirilecek olan bu özelliklerin doğru olarak saptanıp aylık talebinde bulunulmasıdır. Çünkü yapılan her türlü başvuru titizlikle incelenecek ve aylık bağlama kararı daha sonra verilecektir. Herhangi bir durumda bu bilgilerin yanlış olması sonucunda başvuru iptal edilebilir ya da aylık bağlanmışsa geri alınabilir. Hatta yanlış bilgiler cezai işleme de tabi tutulabilir.

Yaşlılık Aylığı İçin Nereye Başvurulmalıdır? Aylık Ne Kadardır?

Yardıma muhtaç olan kişiler için ile ve ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakıfları çalışmaktadır. Yaşlılık aylığı için başvurmak isteyenler buralara başvurabilir. Başvuru koşullarını sağlayanlara aylık bağlanır, ama yanlış bilgi verenler için bir ceza da söz konusudur. 2019 yılında bu aylığı alabilecek olanların aylık 423 YTL’nin altında geliri olması gerektiği belirtilmiştir. Daha önce üç ayda bir 800 YTL civarında olan yaşlılık aylığı ise 1.500 YTL’ye çıkarılmıştır.

Yaşlılık Aylığı İle İlgili Yeni Düzenleme

2019 yılından önce yaşlılık aylığı alacak olan kişilerin belirlenmesinde genel olarak ailesinin ve çocuklarının durumu da göz önünde bulundurulurken bu durum değişmiştir. 2019’la birlikte başvuru yapacak olan kişi tek başına ve eğer varsa eşi ile birlikte değerlendirmeye alınacaktır. Bu durum başvuracak olan ve çocukları olsa da yalnız yaşayanlar için olumlu bir gelişmedir. Bir diğer önemli gelişme de 2019 yılı itibari ile bütün aylıkların en alt sınırının 1000 YTL olarak belirlenmiş olmasıdır. Bunun altında alanların aylığı 1000 YTL’ye çıkarılacaktır.

Yaşlılık Aylığı Almak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Yaşlılık aylığı başvuruları ile ve ilçelerdeki Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Vakıfları’na yapılır. Muhtarlıktan muhtaçlık durumunu belirten bir belge ve ikametgâh belgesi de talep edilir. Bunlarla birlikte vukuatlı nüfus kayıt örneği alınır ve hepsi Vakfa iletilir. Vakıf bu başvuruları kısa bir süre içerisinde değerlendirir. Başvuru yapıldıktan sonra en geç bir ay içerisinde aylık bağlanır. Yapılan başvuru sonucunda kişi ve çevresi hakkında bir araştırma yapılır. Dikkatlice yapılan bu araştırma kişinin gerçekten muhtaç durumda olup olmadığının belirlenmesi ve asıl ihtiyaç sahiplerine aylık bağlanması içindir. Bu yüzden verilen bilgilerin doğruluğu büyük bir önem taşır ve yanlış bilgi veren kişiler cezai işleme tabi tutulur. Asıl amaç 65 yaşını doldurmuş ve bakacak kimsesi olmayan bütün muhtaç kimselere ulaşıp yardımcı olmaktır.

Yorumlar (0)