Vali Demir’den yatırımcılara davet var

Uşak Valisi Salim Demir, “Uşak’ın da içinde yer aldığı TR33 Bölgesi’ndeki iller sağlanan avantajlarla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor” dedi.
Vali Demir’den yatırımcılara davet var

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, Uşak Valisi Salim Demir, Yatırım Destek Ofislerinin yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmesi hususunda yürüttüğü faaliyetler hakkında bir açıklama yaptı.

Zafer Kalkınma Ajansı bünyesinde yer alan Yatırım Destek Ofisleri hakkında bilgi veren Vali Salim Demir, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde olmak üzere TR33 Bölgesi’nde toplam 4 Yatırım Destek Ofisinin (YDO) faaliyet gösterdiğini belirtti. YDO’ların, temel görevinin ‘yatırımcıların tüm iş ve işlemlerini devlet adına tek elden takip ve koordine etmek’ olduğunu belirten Vali Salim Demir, bu ofisleri Ajans’ın dışa açılan penceresi olarak tanımladı. Yatırıma yönelik her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunarak, yerli ve yabancı yatırımcılara, bölgedeki iş ve yatırım imkânlarının tanıtılması, yatırımcıların yerel aktörlere etkin ve hızlı ulaşmalarının sağlanması ve yatırımların planlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi hususunda, YDO’ların Ajans adına yatırımcıya kendi personeli gibi hizmet verdiklerini vurguladı.

“ YATIRIM OFİSLERİ KOLAYLAŞTIRICI BİR ROL OYNUYOR”

Yatırım Destek Ofislerinin sunduğu tüm yatırım destek ve rehberlik hizmetlerinin ücretsiz olduğunu belirten Vali Salim Demir, TR33 Bölgesi’ne en yüksek faydayı sağlayacak şekilde hizmet etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Vali Salim Demir “Yatırım Destek Ofislerimiz yatırım süreçlerinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedir. Yatırım yeri araştırmasında, yatırımcılara güncel ve hızlı bilgi sağlanmasında ve özellikle illerdeki özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle olan bağlantıları sayesinde yatırımcıların yerel ağlara erişiminin kolaylaşmasında, Yatırım Destek Ofislerimiz yatırımcılar için önemli bir duraktır. YDO’ların yereldeki paydaşlar ve ilgili kurumlarla kurduğu iyi ilişkilerin yanı sıra, eski adı Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı olan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle koordinasyon halinde hareket etmeleri sayesinde yerel ve merkez arasında hızlı ve doğru bilgi akışı sağlanmaktadır. Bu sayede, bilgi kirliliğinin önüne geçilerek, yatırımlara yönelik iş ve işlemleri hem bölgesel hem de ulusal çapta uyumlu bir şekilde yürütülmektedir” dedi.

BÖLGEMİZE YAPTIĞIMIZ KATKILARDAN  GURUR DUYDUK”

Ülke ekonomilerinin büyümesi ve toplum refahının artmasında yabancı yatırımların önemine değinen Vali Salim Demir, Zafer Kalkınma Ajansı’nın kurulduğu günden bugüne yabancı yatırımcılara verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hakkında da bilgi verdi. Yabancı yatırımlar ile ilgili olarak Vali Salim Demir, “TR33 Bölgesi’nde Afyonkarahisar’da 25, Kütahya’da 35, Manisa’da 60 ve Uşak’ta 16 olmak üzere toplam 136 yabancı yatırımcıya rehberlik ve danışmanlık hizmeti verdik. Bu hizmetler sonucunda toplamda yaklaşık 1,8 milyar TL’lik sabit yatırım tutarı ve 1000 kişiden fazla istihdam öngörülen uluslararası yatırımların bölgemize kazandırılmasında danışmanlık hizmeti sunduk. Böylelikle ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına yapmış olduğumuz katkının haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni teşkilat yapılanmasıyla birlikte, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajanslarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na dâhil edilmesiyle, yatırımcılara sunulacak devlet destekleri, teşvikler ve danışmanlık hizmetlerine yönelik faaliyet gösteren birim ve kuruluşların tek çatı altında toplandığını vurgulayan Vali Salim Demir, yatırımcı dostu bir döneme girildiğini; Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle de koordineli bir şekilde çalışan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak Yatırım Destek Ofislerinin, yabancı yatırımcıların hem ülkemizin hem de TR33 Bölgesi’nin sunduğu fırsatlar hakkında bilgilendirilmesi hususuna özel bir önem atfettiğini belirtti.

Vali Salim Demir, “İstanbul, Kocaeli ve İzmir gibi gelişmiş fakat doygunluğa ulaşmış illere olan coğrafi yakınlığı sayesinde TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar ve Kütahya illerinin 4. Bölge, Uşak ve Manisa illerinin ise 3. Bölge teşvik kapsamında olması yatırımcıları bölgeye çeken önemli bir unsurdur. Bu kapsamda, yabancı yatırımcılara ulaşılarak ülkemizin yatırımcı dostu politika ve uygulamalarını ve TR33 Bölge’sinde yer alan illerde yatırım yapmalarının avantajlarını anlatacağız. Yatırım Destek Ofislerimiz yabancı yatırım çekme hususunda aktif ve sistematik bir şekilde çalışmalarını sürdürecektir” dedi.        

Zafer Kalkınma Ajansı’nın uzman ekibiyle birlikte bundan sonraki süreçte de yatırımcının her zaman yanında olduğunu ifade eden Vali Salim Demir, yerli ve yabancı yatırımcıları TR33 Bölgesi’ne yatırım yapmaya davet etti.