Ülkemizin Linyit Rezervleri Göz Kamaştırıyor

TÜİK tarafından yapılan açıklamada 2018 Şubat ayı verilerine göre satılabilir üretim oranında Linyit 5 milyon 784 bin 397 ton ile ilk sırada yer aldı.
Ülkemizin Linyit Rezervleri Göz Kamaştırıyor

Ülkemiz yer altı kaynakları bakımında oldukça verimli bir ülke konumundadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler ışığında ülkemizde katı yakıtların üretimi ve tüketiminde Linyit ilk sırada yer almaktadır. TÜİK tarafından açıklanan verilerde Şubat ayında katı yakıtların üretim oranları ise, taş kömüründe 77 bin 984 ton, taş kömürü Koku’nda 347 bin 882 ton ve linyitte 5 milyon 784 bin 397 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Liderlik açık ara Linyitte bulunmaktadır

2018 Şubat Ayı Katı Yakıt Teslimatları

Yine TÜİK tarafından açıklanan katı yakıtlardaki toplam teslimat miktarları ise şu şekilde oluşmuştur; linyitte 5 milyon 984 bin 651 ton, taş kömüründe 2 milyon 858 bin 459 ton ve taş kömürü Koku’nda 434 bin 530 ton olarak tespit edildi. Üretim ve tüketim oranları karşılaştırıldığında ise Linyit yüzde 96,7 oran ile neredeyse başa baş bir oran çıkmakta iken taş kömüründe bu oran 2,7 gibi oldukça düşük seviyede gerçekleştiği görülmektedir. Taş Kömürü Koku’nda ise karşılama oranı yüzde 80,1 olarak gerçekleşmektedir. Linyit bu alanda da liderliğini sürdürmektedir.

Linyit Kullanımında Aslan Payı Termik Santrallerin

Katı yakıtların tüketimlerinin en çok gerçekleştiği yerler de ise Linyit ve taş kömüründe aslan payını termik santrallerinin aldığı gözlemlenmektedir. Linyitte üretimin yüzde 91,7’lik kısmı termik santrallerde, yüzde 5,8’lik kısmı ise demir çelik haricindeki sanayi tesislerinde kullanılmıştır. Taş kömüründe ise üretimin 56,5’lik bölümünün termik santrallerde, yüzde 16,9’luk bölümünün kok tesislerinde ve yüzde 7,5’lik bölümünün demir çelik harici sanayilere tesislerinde kullanıldığı açıklanmıştır.  İstisnai olarak Taş kömürü Koku’nda 97,1’lik orandaki kısım demir çelik sanayi tesislerinde kullanılmıştır.