Ücret Kesme Cezası Nedir?

İşverenler çalışanlarına performans düşüklüğünü gerekçe göstererek ücret kesme cezası verebilir mi? Ücret kesme cezası nedir?
Ücret Kesme Cezası Nedir?
Ücret kesme cezası iş kanununda düzenlenmiştir. İşçiye ücret kesme cezasının uygulanabilmesi için yazılı bir sözleşme ile belirtilmesi gerekir. Sözleşme ya da toplu iş sözleşmesinden yola çıkılarak verilecek bu cezanın somut deliller üzerinden uygulanması gerekir. Yapılacak cezanın sebepleriyle beraber hemen işçiye bildirilmesi gerekir. Yapılacak ücret kesintileri bir ayda iki gündelikten fazla olamaz.

 

Kanun Ne Diyor?
Günümüzde ihtar verme ile ücret kesme cezası birbirine karıştırılır. İhtar verilmesi ücret kesme cezası anlamına gelmiyor.
• İşveren, sözleşmede gösterilen nedenle dışında işçiye keyfi olarak ceza kesemez.
• Yapılacak olan kesintinin mutlaka gerekçeleriyle birlikte bildirilmesi gerekir.
• Kesinti oranı bir ayda iki gündelikten fazla olamaz.
• Bu kesintiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına yatırılır.

 

İşveren Ücret Kesme Cezası Verebilir Mi?
İşveren performans düşüklüğünü belirterek ücret kesme cezası verme hakkında sahip değildir. Kanun bu durumun önüne geçer. İşveren toplu sözleşme ya da iş sözleşmesinde gösterilen nedenler dışında herhangi bir şekilde ceza verme hakkına sahip değildir. İşçiye ücret kesme cezası verilmesi durumunda nedenlerinin işçiye yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bu durumların dışında işveren farklı bahaneler üzerinden işçilerin hakkını gasp etme yetkisine sahip değildir. Verilen cezaların kurul tarafından onaylanması gerekir.

 

Ücret Kesme Cezası Ne Zaman Yatırılır?
İşçi ücretlerinde kesilen cezalar belirli bir amaç için devlet tarafından kullanılır. Kesilen ceza tutarları işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri adına harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına aktarılır. Ücretler Türkiye’de kurulu bulunan bankalardan birine cezanın kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılması gerekir.
Her işveren bu paraların oranlarını kayıt altına alması gerekir. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği bakanlık ve işçi temsilcileri tarafından belirlenir.

 

Yasaya Aykırı Davranan İşveren
Çalışma hayatında çok sık görülmese de işçi ücretlerinden ücret kesme cezası uygulanacak durumlar yasa ile korunur. Yasaya aykırı olarak işçisinin ücretine ceza veren işverenlere ise idari para cezası uygulanır.