TUİK’ e göre Uşak yoksul iller arasında yer alıyor

TUİK tarafından yapılan “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2021”’e göre Uşak’ında arasında bulunduğu TR33 bölgesinde yer alan Manisa, Afyonkarahisar ve Kütahya İlleri yıllık 32 bin – 39 bin TL gelir ortalaması ile iller arası gelir eşitsizliğinde yoksul sayılabilecek bir sırada yer aldı.

EKONOMİ 16.05.2022, 11:39

TUİK’ e göre Uşak yoksul iller arasında yer alıyor

TUİK tarafından yapılan “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2021”’e göre Uşak’ında arasında bulunduğu TR33 bölgesinde yer alan Manisa, Afyonkarahisar ve Kütahya İlleri yıllık 32 bin – 39 bin TL gelir ortalaması ile iller arası gelir eşitsizliğinde yoksul sayılabilecek bir sırada yer aldı.

EKONOMİ 16.05.2022, 11:39
TUİK’ e göre Uşak yoksul iller arasında yer alıyor

Türkiye ortalamasını 40 bin TL olarak açıklayan TUİK verilerine göre; TR 33 bölgesinde yer alan Uşak ortalamanın altında kalarak yoksul sayılıyor.

Uşak göreli yoksullukta* 5,0 – 5,9 puanla iller arası gelir dağılımı basamağının en yoksul iller basamağının bir tık üzerinde yer alıyor.

Uşak’ın Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre iller arası sıralaması da istenilen seviyede değil. Uşak bu sıralamada da en yoksul iller; Adana, Mersin, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’ın bir basmak üzerinde yer alıyor

En düşük gelir TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2020 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri* 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile TR31 (İzmir) bölgesi ve 46 bin 516 TL ile TR51 (Ankara) bölgesi izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri (TL), İBBS 2. Düzey, 2021

Gelir eşitsizliği en az TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde oldu

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmakta ve oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalmaktadır.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye'de 7,6 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri; 4,1 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), 4,3 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 8,2 ile TR10 (İstanbul), 7,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve 7,2 ile TR62 (Adana, Mersin) oldu.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre P80/P20 oranı, İBBS 2. Düzey, 2021

Göreli yoksulluk oranı en düşük TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde gerçekleşti

İBBS 2. Düzey bölgelerinin herbiri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %14,4 ile TR62 (Adana, Mersin), %13,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

Göreli yoksulluk oranı* en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise %2,2 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), %6,5 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve %7,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) olarak hesaplandı.

Medyan gelirin yüzde 50'sine göre yoksulluk oranı (%), İBBS 2. Düzey, 2021

Göreli Yoksulluk Nedir?*

Bireylerin toplumun genel gelir düzeyinin altında kalması göreli yoksulluk olarak ifade edilmektedir. Harcama ya da gelirler refah ölçüsü olarak seçilebilmektedir.

Göreli yoksulluk, bir bölgedeki toplumun gelir düzeyinin altında olarak ifade edilmektedir. Bu açıklamaya göre toplumun genel gelir düzeyinden altında gelire ve harcamaya sahip olan kişiler göreli yoksul olarak isimlendirilmektedir.

Hane Halkı kullanılabilir fert medyan geliri nedir?*

Hane halkındaki her bir ferdin elde ettiği kişisel yıllık kullanılabilir gelirlerin toplamı (maaş-ücret, yevmiye, müteşebbis geliri ile emekli maaşı, dul-yetim aylıkları ve yaşlılara yapılan ödemeler, karşılıksız burs vb. faaliyet ve faaliyet dışı ayni veya nakdi gelirlerin toplamı) ...

Kaynak: UŞAK GÜNDEM
Yorumlar (1)
Mualif uşaklı 7 ay önce
Daha. Beter olsun