Tek tapusu olanlara bayram piyangosu vurdu! Bu listede olanlara 5.214 TL para iadesi başladı

Tek ev sahipleri, tek tapusu olanlar KDK emsal karar açıkladı. Tek evi olanlara para iadesi başladı. Başvuru için belediyeye koşan 5 bin 214 TL para iadesi alacaklar...
Tek tapusu olanlara bayram piyangosu vurdu! Bu listede olanlara 5.214 TL para iadesi başladı

Tek tapusu olanlara bayram piyangosu vurdu! Bu listede olanlara 5.214 TL para iadesi başladı - Tek evi olanlara para iadesi için KDK emsal karar açıkladı. Kamu Denetçiliği Kurumu KDK tarafından yapılan açıklamada tek tapusu olan kişilere belediyelerden aranan muafiyet şartını taşımaları durumunda geriye dönük 5 senelik para iadesi yapılacağı duyuruldu.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ ŞARTLARI NELER, KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Emlak vergisinde ödeme dönemi her sene Mart ayı itibari ile başlamakta olup son ödeme tarihi 31 Mayıs olarak uygulanmaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu KDK tarafından yapılan açıklamada "“Emekliler, herhangi bir gelire sahip olmayanlar, şehit aileleri ve çocukları, gaziler ve engelliler sahip oldukları mesken için indirimli emlak vergisi uygulamasına imkan tanıyan, Emlak Vergisi Kanununun 8. Maddesinin 4962 sayılı kanunun 15. Maddesi ile değiştirilmiş olan ikinci fıkrası; “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarındanaldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m² ’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” denilerek sıfır oranlı emlak vergisi için kimlerin yararlanabileceği açıklandı.

karar-1.jpg

karar-2.jpg

KİMLERE GERİYE DÖNÜK 5 SENELİK EMLAK VERGİSİ PARA İADESİ YAPILACAK?

Yukarıdaki listede yer almasına rağmen bu hakkından haberdar olmadığı için ödeme yapmaya devam eden kişilere belediyeye şahsen başvuruda bulunması durumunda emlak vergisi para iadesi yapılacak Söz konusu rakam kişinin geriye dönük 5 senelik dönemde ödemiş olduğu paraların toplamı üzerinden hesaplanacak. Emsal karar tüm tek tapu sahibi olup emlak vergisi muafiyeti hakkı olan kişiler için geçerli olacak ve belediyeler bu emsal karar nedeniyle para iadesi yapmakla yükümlü tutulacaklar.