Resmi Gazete'de 01.01'de yayımlandı! Apartmanda yaşayanlar sakın yapmayın 7 bin 667 TL para cezası var

Apartman ve sitede yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yasal düzenleme Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Komşu gürültüsü para cezası 2024 ne kadar, kaç TL oldu açıklandı.
Resmi Gazete'de 01.01'de yayımlandı! Apartmanda yaşayanlar sakın yapmayın 7 bin 667 TL para cezası var

Resmi Gazete'de 01.01'de yayımlandı! Apartmanda yaşayanlar sakın yapmayın 7 bin 667 TL para cezası var - 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8002) Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yayımlanan tebliğ kapsamında 2024 yılında belirlenen kurallara uymayan kişilere uygulanacak olan parasal ceza sınırları belirlenmiş oldu.

Son dönemde komşular arasında gürültü şikayetleri giderek artarken binalarda oturan kişilerin komşu şikayeti sonrasında ödenecek olan rakamlar belirlenmiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı üzerinden 2024 senesinde ödenecek olan komşu gürültüsü para cezası 4 bin 831 liradan 7 bin 667 liraya çıkmış oldu.

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2024/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) uyarınca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2024 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

para-cezasi.jpg

KOMŞU GÜRÜLTÜSÜ NASIL KANITLANIR, GECE 12 DEN SONRA GÜRÜLTÜ YAPAN KOMŞU NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Komşusunun gürültüsünden şikayetçi olan kişilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gürültü şikayet hattı olan Alo 181 komşu gürültüsü hattına yapılabilmektedir. Gürültü şikayeti için ekipler dinleme yapmakta olup haklı bulunması durumunda para cezası kesilmektedir.