Resmi Gazete'de karar yayımlandı! Evinde bunu yapanlara 4.800 TL para cezası kesilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2023 yılında uygulanacak para cezaları belirlendi. Evde ses yapmanın ve komşu gürültüsü para cezası arttırıldı!
Resmi Gazete'de karar yayımlandı! Evinde bunu yapanlara 4.800 TL para cezası kesilecek

Resmi Gazete'de karar yayımlandı! Evinde bunu yapanlara 4.800 TL para cezası kesilecek - Çok katlı binalarda yaşam her geçen gün artarken ne yazık ki yaşanan artış komşuluk ilişkilerinin de zayıflamasına neden oldu. Artık sitelerde normal hale gelen birbirini tanımayan komşular küçük aile apartmanlarına da sıçrarken gürültü şikayetleri de arttı. 

Komşuluk ilişkilerinin zayıflaması ile eskiden konuşularak anlaşılan ve komşuluk hukuku ile çözülen pek çok sorun mahkemelere taşınırken bunlardan biri de komşu gürültüsü olarak öne çıkmaya başlamıştı. Apartmanlarda bazen yaşamı çekilmez hale gelen gürültü şikayetleri için Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında uygulanacak olan para cezaları rekor oranda arttırıldı. 

GÜRÜLTÜ YAPMA SUÇU! GÜRÜLTÜ YAPAN KOMŞUYA REKOR PARA CEZASI KESİLECEK! 

Resmi Gazete ile yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1) kapsamında "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) uyarınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak tespit ve ilan edilmiştir" denilerek 2023 yılında uygulanacak parasal cezalara yüzde 122 oranında rekor zam yapıldığı açıklandı. 

ALT - ÜST KOMŞU GÜRÜLTÜSÜ ŞİKAYETİ PARA CEZASI 2023 KAÇ TL, NE KADAR OLDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ile yayımlanan tebliğ kapsamında alt ya da üst komşusunu yapmış olduğu gürültü ile rahatsız eden gürültücü komşuya yönelik olarak 2023 yılında uygulanacak para cezası 4.839 TL olarak ilan edildi. Söz konusu kanunun 14. maddesi kapsamında belirlenen önlemleri veya gerekli izinleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan kişilere komşularının şikayetçi olması durumunda para cezası kesilecek. 

KOMŞU ÇOCUĞU GÜRÜLTÜSÜ, ALT ÜST KOMŞU GÜRÜLTÜ ŞİKAYETİ NEREYE YAPILIR?

Binalarda gürültü şikayeti son yıllarda büyük bir hızla artarken komşu gürültüsü şikayeti için ilk olarak komşuluk hukuku içerisinde tarafların karşılıklı iyi niyetle sorunu çözmesi beklenir. Ancak yapılan uyarılara rağmen gürültü devam ediyorsa Türkiye geneli için Alo 181 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı numaraları aranabilmektedir. Belediye gürültü şikayet hattı numarası ise İstanbul'da 153 olarak İstanbul Beyaz Masa telefonu verilmektedir.