İşverenin imzalattı boş senetlerin geçerliliği var mı?

İlk olarak işe başlanıldığı zamanlarda işveren personellerine boş bir senet imzalatabilmektedir. Bunun gerekçesi olarak da işverenin personel tarafında zarara uğrata bilme ihtimali gösterilmektedir. İş başvurularının olumlu sonuçlanması ile birlikte birçok kişi bu durumları yaşamıştır.

EKONOMİ 01.01.2020, 11:39

İşverenin imzalattı boş senetlerin geçerliliği var mı?

İlk olarak işe başlanıldığı zamanlarda işveren personellerine boş bir senet imzalatabilmektedir. Bunun gerekçesi olarak da işverenin personel tarafında zarara uğrata bilme ihtimali gösterilmektedir. İş başvurularının olumlu sonuçlanması ile birlikte birçok kişi bu durumları yaşamıştır.

EKONOMİ 01.01.2020, 11:39
İşverenin imzalattı boş senetlerin geçerliliği var mı?
Bu sebepten dolayı bu yaşanmış olan olayın herhangi bir sorun yaratıp yaratmayacağı konusunda endişelere kapılmaları da oldukça normal bir durumdur. Normal şartlarda boş senet imzalamak kişilerin kendisini borçlu olarak göstermeleri anlamına gelmektedir. Bu sebepten dolayı her ne kadar başlangıçta işverenin iyi niyeti sebebi ile boş senet imzalarsa yinede problem yaşama ihtimalinin olup olmadığını merak edebilir.

 

Boş Senet İmzalatmanın Bir Geçerliliği Var Mı?
Bazı durumlarda çalışan personel işten çıktıktan sonra imzalamış olduğu boş senetlerin karşılığı maalesef çıkabilmektedir. Personellerin boş senedi imzalamaları ile birlikte kendilerine icra takibi işlemlerinin uygulandığı da görülmüş olaylar arasında yer almaktadır. Fakat boş senet tek başına bir şey ifade etmemektedir. Boş senedin işçi ve işveren arasında hangi şartlarda imzalandığını ve bir borç ilişkisinin gerçekten olup olmadığı mahkeme tarafından araştırılmaktadır. Yargıtay tarafından senetde yer alan tarihteki borç ile bir ilişki olup olmadığını, işe giriş esnasında ki tanıkların açıklamaları değerlendirmektedir. Seneden bir borç için değil sebepsiz bir nedenden kaynaklı olarak imzalatıldı ortaya çıktığında senet geçerli sayılmayacaktır.

 

Yargıtay Bu Senetleri Hükümsüz Kıldığı!
Yargıtay dokuzuncu Hukuk Dairesi 2011/ 10 9929 E. 2013/ 19840 K. ve 27.06 2013 tarihli karar ile birleşen dosya yönünden ise takip edilen taraflar arasında borç karşılığı senet verildiği kesinleşmeyip alacaklısının davalı şirketin temsil eden kişi olduğu işe başlarken boş senet imzalatıldığının tanık kişilerin beyanları ile belirlendiği takip konusu bu senedin davacının çalıştığı herhangi bir şirketin teminat olarak verilen bononun şirket yetkilisi tarafından anlaşmaya uygun olmayacak şekilde doldurulması suretiyle icra takibine oluştuğunu, hizmet akdi ilişkisi dışında taraflar arasında borç ilişkisinde olmadığını, takip dayanağı bono yönünden davacının borcunun olmadığının tespitinin kabul edilmesine karar verilmiştir. Şeklinde açıklaması ile senedin herhangi bir borç ilişkisi oluşturmadığı ve personelin iş yerine bir borcun olmadığını belirtmiştir.
Yorumlar (0)