İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar

Sigorta pirimini bazı kişiler kendi isteklerine göre yatırabilmektedir. Bunun için çalışan kişilerin iş yerlerinde prim yatmaması gerekir.
İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar

Kimler Başvurabilir?

İsteğe bağlı sigorta primi  çalışmayan kişilerin, sigortadan yararlanmak içindüzenli olarak SGK’ya pirim yatırması demektir. Ayrıca bu kişiler geel sağlık sigortasına da dahil olabilmektedir. Prim ödeyerek sigortadan yararlanmak isteyen kişiler  Türkiye’de ikamet eden kişilerdir. Zorunlu sigorta olmayan işlerdekiler, ayda 30 günden daha az çalışanlar, yarım zamanlı çalışanlar, yaşlılık ya da malulluk aylığı almayanlar, 18 yaşını dolduranlar bu primi ödeyerek sigortadan faydalanabilir.

Nereye Ve Nasıl Başvurulur?

İsteğe bağlı sigorta giriş başvurusu hangi ildeyseniz bu ilin sosyal güvenlik il müdürlüklerine yapılmaktadır. Eğer sigortalı kişiler  yeniden kendi isteklerine göre sigorta primi yatırmak istiyorsa talep dilekçesi ile  ilgili adrese başvuru yapılmalıdır. Adres detayı SGK üzerinden öğrenilebilir.

İsteğe Bağlı Sigorta  Primleri Ne Kadar

Yürürlükteki mevzuata göre isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri bağkur,   tarım ssk, Ev hanımları için isteğe bağlı bağkur Emekli sandığı isteğe bağlı ödeme şeklinde grçekleşmektedir. Bu alanlardaki kişiler  2018 yılında belirlenen prim miktarlarına göre 583,48 TL  tarım sigortası, 649,44 TL, isteğe bağlı bağkur ve 541,20 TL. de ev hanımları için prim ödeyebilmektedir. Çalışmayan ve sigortası olmayan kadınların emekli olmaları bu şekilde mümkün hale gelmektedir. Prim ödemeleri emeklilik şartı kadar yattığında  yaş da geldiği zaman  maaş bağlanabilmektedir. Bu durum güvence olması açısından önemli bir detaydır. Ayrıca çalışan ve sigortası olmayan kişiler de bu şekilde emeklilk hakkı kazanabilmektedir. Kendi işi olan tarım alanı sahipleri, bağımsız çalışırken bu primlerle artı elde edebilmektedir.  Genel sağlık sigortası primi ise daha farklı bir durumu ifade eder.  İkisi birbirine karıştırılmamalıdır.