İşsizlik Ödeneği Nedir, Nasıl Alınır?

İşsizlik ödeneği sigortalı işsizlere verilen para olarak yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarlarda yapılan ödemeye verilen addır.

EKONOMİ 14.11.2020, 01:39

İşsizlik Ödeneği Nedir, Nasıl Alınır?

İşsizlik ödeneği sigortalı işsizlere verilen para olarak yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarlarda yapılan ödemeye verilen addır.

EKONOMİ 14.11.2020, 01:39
İşsizlik Ödeneği Nedir, Nasıl Alınır?

İşsizlik ödeneği dışında bireylere genel sağlık sigortası primleri, yeni bir iş bulma olanağı,  meslek geliştirme,edindirme ve yetiştirme eğitimi konusunda da yardımcı olunur. 600, 900 ve 1080 gün olmak üzere sigorta primi yatmış kişilere bu sürelerle doğru orantılı olarak belli bir süre boyunca verilir. 600 gün primli kişilere 180 gün, 900 gün primli kişilere 240 gün, 1080 gün primli kişilere ise 300 günlük işssizlik ödeneği verilir.

İşsizlik Maaşı Almanın Şartları Nelerdir?

İşsizlik maaşı alınabilmek için gerekli özellikler şunlardır; kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın  İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamla  başvurmak gibi şartları vardır.  Ayrıca kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

İşsizlik Maaşı Başvuru Belgeleri Nelerdir?

İşsizlik maaşı başvurusu yapabilmek için gerekli evraklar şunlardır, nüfus cüzdanı, işten ayrılış bildirgesi, işsizlik dilekçesi, işsizlik maaşı başvuru formu.  Bu evrakları temin ederek İŞKUR'a gidilerek işsizlik ödeneği için başvuru yapılabilir.

İşsizlik Ödeneğini Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller şu şekilde oluşur;

  • İŞKUR tarafından teklif edilen işi haklı bir sebebe dayandırmadan reddetmek,
  • İşsizlik ödeneği alındığı halde denetlemecilerden gizli başka bir işte çalışmak,

İşsizlik ödeneği alan bir bireyin başka herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık ödeme alanların işsizlik ödenekleri kesilir.

Keyfî sebeplerden ötürü ya da yalan söyleyerek bulunan işe gitmeyenlerin ya da gizlice başka işte çalışan insanların ödenekleri bir daha başlamayacak şekilde kesilir.

Yorumlar (0)