İflas eden şirketin çalışanları ücretlerini nasıl alabilir?

Şirket ya da iş yerleri çeşitli nedenlerden dolayı iflas bayrağını çekebilir. Bu durumlarda sadece iş sahibi mağdur olmaz. O iş yerinde çalışanlarda aynı zamanda alamadıkları içerde kalan maaşları ya da içerde birikmiş olan ücretleri kalır. Bu durumda işçilerin içeride kalmış olan maaşlarının bir bölümü devlet tarafından ödenmektedir.
İflas eden şirketin çalışanları ücretlerini nasıl alabilir?

Bu ödemeler Garanti Fonu kapsamında olmaktadır. Ancak bu garanti fonu kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartların neler olduğu ve diğer durumlar hakkında detaylı bilgileri yazımızın devamında sizlere vermeye çalışacağız.

Garanti Fonu’ndan Ödeme Yapılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
Garanti Fonu’ndan ödeme yapılabilmesi için gerekli olan şartları kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:
• İş yeri için iflas kararı alınması durumunda,
• Acizlik vesikasının alınması durumunda,
• Konkordato ilan edilmesi durumunda,
• İflasın ertelendiği durumlarda da çalışan kişilerin son üç aylık maaşları Garanti Fon kapsamında ödenmektedir.
İşçinin Garanti Fon’undan yararlanması için son olarak 1 yıl kapsamında o iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir. İş verenin de ücretleri ödememiş olması gerekir. Bu durumlarda içinin iflas nedeniyle iş yerinde birikmiş olan maaş ve ücretleri Garanti Fon kapsamında ödenmektedir. Sözü edilen durumlar kapsamına girildiği takdirde çalışanların iflas edilen iş yerinde ücretleri Garanti Fon kapsamında ödenmektedir.

Başvuru İçin Neler Gereklidir?
Garanti Fon kapsamında iflas durumunda işçilerin para alabilmeleri için başvuru yapmaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Gerekli şartların sağlandığı durumlarda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 105. Maddesi 1. Fırkası gereğince hacze kabil mal olmadığına dair haciz tutanağı ve iş veren tarafından işçi alacak belgesi, İş verinin iflas etmesi durumunda mahkeme tarafından verilmiş olan iflas kararı ya da iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ya da iflas dairesince onaylanmış olan işçi alacak belgesi, eğer iş verenin iflası ertelenmişse mahkeme tarafından verilen iflasın ertelenmesi kararı ya da iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge, işveren için konkordato ilan edilmesi gibi durumlarda mahkeme tarafından mühlet kararını gösteren belgelerin başvuruda verilmesi gerekmektedir.