Emekliler emlak vergisinden muaf mı? Hangi emekliler emlak vergisinden muaf olur?

Yeni yıl geliyorken emeklilerin en fazla merak ettiği konulardan biri de hangi emeklilerin emlak vergisinden muaf olacağıdır.

EKONOMİ 14.12.2019, 11:27 14.12.2019, 11:54

Emekliler emlak vergisinden muaf mı? Hangi emekliler emlak vergisinden muaf olur?

Yeni yıl geliyorken emeklilerin en fazla merak ettiği konulardan biri de hangi emeklilerin emlak vergisinden muaf olacağıdır.

EKONOMİ 14.12.2019, 11:27 14.12.2019, 11:54
Emekliler emlak vergisinden muaf mı? Hangi emekliler emlak vergisinden muaf olur?
Ülkemizde emeklilerin emlak vergisinden muaf olması birtakım koşullar sağlandığı zaman mümkün olmaktadır. Emekliler gerekli olan tüm muafiyet şartlarını yerine getirdikleri zaman emlak vergisinden muaf olabiliyorlar. Ancak koşulların hepsinin sağlandığı zaman muafiyetin geçerli olacağının altını çizmek gerekmektedir. Bu koşullardan ilki tek bir konuta sahip olmaktır. Ayırca SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerinin sahip olduğu ev brüt 200 metre kareyi aşmaması gerekmektedir. Yani bu iki şartı şu şekilde birleştirebiliriz: brut 200 metrekareyi aşmayan tek bir konut sahibi olmak. Emlak vergisinden muah olmak için gerekli olan bir diğer şart ise emekli maaşının dışında başka hiçbir gelirin olmamasıdır. Bu üç şart yerine getirildiği taktirde emekliler emlak vergisinden muaf olabiliyorlar. Ayrıca muafiyet için sahip olunan konutta oturma zorunluluğu gibi bir şey de söz konusu değildir.

Emlak Vergisi Muafiyeti Başvurusu
Emlak vergisinden muaf olmak için belediyeye emlak vergisi muafiyet dilekçesi verilmektedir. Verilen bu muafiyet dilekçesi eğer koşullar sağlanıyorsa geçerli olacaktır. Bu dilekçenin belediyelere bu dilekçe ile bildirimde bulunulmazsa emlak vergisi mükellefiyeti emekliler için devam etmektedir. Emlak vergisi muafiyeti dilekçesi belediye başkanlığı mali hizmetler müdürlüğü’ne yazılmalıdır. Aksi taktirde koşullar sağlansa bile dilekçe geçerli olmayacaktır.

Gerekli olan tüm şartlar sağlandığı halde muafiyet durumundan haberdan olunması olunması durumunda ise eğer emlak vergisi önceden ödenmişse, ödenen miktarların iadesi mümkündür. 14 Mayıs 2014 tarigind 53120 sayılı özelgede muafiyetin dahilinde ödenen emrak vergileri belirlenmiştir. Geriye dönük olarak son beş yıla ait emlak vergilerinin iadesi yapılmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinin ikinci fıkrasında vergi muafiyeti şu şekilde tanımlanmıştır:

“Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakta mükellef kimsesi olup, 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması halinde bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir”

Yorumlar (0)