Emekli kart müjdesi! Emeklilere yaş şartsız ÜCRETSİZ ulaşım, doğalgaz elektrik su faturasına yüzde 40 indirim

Milyonlarca emeklinin beklemiş olduğu müjde TBMM'den geldi. Emekli kart kanun teklifi verildi. Ücretsiz ulaşım hakkı, doğalgaz, elektrik ve su faturalarına yüzde 40 indirim yapılacak...
Emekli kart müjdesi! Emeklilere yaş şartsız ÜCRETSİZ ulaşım, doğalgaz elektrik su faturasına yüzde 40 indirim

Emekli kart müjdesi! Emeklilere yaş şartsız ÜCRETSİZ ulaşım, doğalgaz elektrik su faturasına yüzde 40 indirim - Milyonlarca emeklinin beklemiş olduğu Temmuz zammı müjdesi öncesi TBMM'den bir başka güzel haber geldi. Hatırlanacağı üzere 2024 yılı emekliler yılı ilan edilmiş ve emeklilere özel pek çok uygulama ile kampanyanın devreye gireceği ifade edilmişti. Emekli kartta gündeme gelmişti.

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından meclise sunulan Emeklilere Emekli Kart Verilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kapsamımnda emekli kart uygulaması geliştirilmesi, kart sahiplerinin çeşitli hizmetlerden indirimli veya ücretsiz yararlanması ve emeklilere verilen bayram ikramiyesinin miktarının artırılması talep edildi. Düzenlemenin yasalaşması ile tüm emekliler emekli kartı alacak ve bu kartla pek çok haktan yararlanabilecekler.

EMEKLİLERE EMEKLİ KART VERİLMESİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Emekli Kart

MADDE 1 - (1) 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu Kanundan önce yürürlükte bulunan mülga sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişilere, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşım Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlanna Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilere, 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarımn Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilere ve 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilere, gelir veya aylıkları ödeyen bankalarca, 23/2/2006 tarih ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kammu hükümlerine göre banka kartı niteliğini haiz Emekli Kart verilir.

(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ilgili mevzuatı uyarmca bu kanun kapsammdaki kişilere yönelik yapacağı her türlü ödemenin ve sundukları hizmetlerin bedellerinde sağlayacağı indirimlerin Emekli Kart kullamlarak uygulanması zorunludur.

(3) Emekli Kart uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü almarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birlikte çıkanlacak yönetmelikle düzenlenir.

madde-2.jpg

Söz konusu kanun teklifi TBMM komisyonuna sunulurken ilk olarak burada oylanacak. Burada kabul görmesi durumunda ise meclis genel kuruluna sevk edilecek. Gözler bu süreçte mecliste olacak. Kanun teklifinin onaylanması durumunda ise emekli kartı olan kişiler 65 yaş şartı olmaksızın ücretsiz toplu ulaşım hakkı elde edecek, doğalgaz, elektrik ve su faturası tutarlarında yüzde 40 indirim yapılacak.