Ehliyette alt ve üst yaş sınırı 2024 değişti! Ehliyette yeni dönemi SİL BAŞTAN değişti artık...

Ehliyet sahibi olanlar, ehliyet almak isteyenler dikkat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler hayata geçti. Ehliyet sınırı yaşlılık ve ehliyette alt yaş sınırı değişti...
Ehliyette alt ve üst yaş sınırı 2024 değişti! Ehliyette yeni dönemi SİL BAŞTAN değişti artık...

Ehliyette alt ve üst yaş sınırı 2024 değişti! Ehliyette yeni dönemi SİL BAŞTAN değişti artık... - Ülkemizde ehliyet sahibi olmak isteyen ve ehliyeti olan kişiler için yasal düzenlemeleri Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı gerçekleştirmektedir. Yapılan düzenlemeler Resmi Gazete ile yayımlanmakta olup uygulamaya alınmaktadır. Ehliyette alt yaş sınırı resmen değiştirildi...

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “cccc) Teknik şartlar: Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak taşıtların, geçerli araç muayenesini veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer teknik koşullarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) B3 yetki belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak; 1) Kendi personelinin, 2) Kendi diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların,

3) Kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi alan engelli bireylerin ve bunların velisinin/vasisinin, taşımasını yapacaklara,”

“c) D3 yetki belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak;

1) Kendi personelinin,

2) Kendi diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların,

3) Kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi alan engelli bireylerin ve bunların velisinin/vasisinin, taşımasını yapacaklara,”

yas-karari.jpg

D SINIFI EHLİYET YAŞI, OTOBÜS ŞOFÖRÜ EHLİYETİ ALT YAŞ SINIRI KAÇ?

Yapılan yeni düzenlemi ile D sınıfı ehliyette alt yaş sınırı 26 yaştan 24 yaşa düşürülmüş oldu. Böylelikle otobüs şoförü olmak isteyen kişiler artık 2 sene daha erken bir şekilde bu amaçlarına kavuşmuş olacaklar.

EHLİYETTE ÜST YAŞ SINIRI KAÇ, EHLİYET YAŞ SINIRI YAŞLILIK 2024 KAÇ?

Bir okurundan gelen soruyu yanıtlayan Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper ehliyette yaş sınırı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Heper "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşıma işlerinde istihdam edilen şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar: MADDE 34–(1) Bu yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin; a) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, b) Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları, c) 66 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Aralık 2023 tarihi itibariyle yayınladığı yazı ile dünyada ve ülkede korona salgını normalleşme süreciyle ticaret hacminde yaşanan artış dolayısıyla sektörde mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi için geçici düzenlemeye gidildi. Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan mesleki yeterlilik belgesi sürücüler için 66 olan yaş sınırlaması, 31 Aralık 2023’e kadar “69 yaşından gün almamış olmak” şeklinde değiştirilerek uygulamaya konuldu. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle sürücü eğitimlerinin olumsuz etkilenmesi sonucu sektörün ihtiyacı olan yeni sürücü arzı da yetersiz kaldı. Bu kapsamda kara yoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetin önüne geçilebilmesi için düzenlemenin süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı. Yani okuyucum 68 yaşını doldurmuş, 69’dan gün almaya başlamış ise (üzülerek) başka iş arama tarihi gelmiş gibi görünüyor." diyerek 68 yaşını dolduran ve 69 yaşından gün alan kişilerin ticari araç süremeyeceklerini açıkladı.

65 YAŞ ÜZERİ EHLİYET SINIRI VAR MI, EHLİYET YENİLEME YAŞ SINIRI 2024 KAÇ OLDU?

Ehliyet sahipleri için üst yaş sınırı da uygulanmakta olup 65 yaş ehliyet sahipleri her 3 yılda bir ehliyet yenileme işlemine tabi tutulmaktadır. 80 yaş üzeri için ise bu süre riskin artması nedeniyle 2 senede bir olarak uygulanmaktadır. Söz konusu işlemlerde ehliyet sahipleri detaylı bir muayeneden geçirimekte, araç sürme yeterliliği olup olmadığı sorgulamaya tabi tutulmaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı