Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete ile yayımlandı! Borcu olanlara yeni borç yapılandırma müjdesi geldi

26 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bazı borçlara yapılandırma hakkında süre uzatımına gidildi.

EKONOMİ 26.05.2023, 07:12

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete ile yayımlandı! Borcu olanlara yeni borç yapılandırma müjdesi geldi

26 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bazı borçlara yapılandırma hakkında süre uzatımına gidildi.

EKONOMİ 26.05.2023, 07:12
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete ile yayımlandı! Borcu olanlara yeni borç yapılandırma müjdesi geldi

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete ile yayımlandı! Borcu olanlara yeni borç yapılandırma müjdesi geldi - 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300) 26 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında devlete borcu olan kişilere sunulan borç yapılandırma işleminde hem başvuru süresi hem de ilk taksit ödeme süreleri uzatılmış oldu. 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7300

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkür Kanunun 9 uncu maddesinin on altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

25 Mayıs 2023 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

25/5/2023 TARİHLİ VE 7300 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR


Uzatılan süreler

MADDE 1- (1) 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı bugün itibari ile yürürlüğe girerken hem borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyenler için hem de başvuru yapıp ilk taksit ödemesini bekleyen kişiler için süre 1 ay daha uzatılmış oldu. 

Yorumlar (0)